LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 9. līdz 13. martam

9.03. Tikšanās ar LKDAF aktīvu par nelaimes gadījumiem darbā. Piedalās LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

9.03. plkst. 10.00 LBAS – tikšanās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem par koplīgumu pārrunu veicināšanas instrumentiem. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

10.03. plkst. 14.00 Labklājības ministrijā – sanāksme par virzieniem Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2021.-2025.gadam izstrādei. Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

10.03. Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS Baložu komunālās saimniecības arodorganizācijas koplīguma darba aizsardzības sadaļas izstrādē piedalās LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

10.-12.03. Ļvovā, Ukrainā – Starptautiskās Darba organizācijas konferencē par migrāciju piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

11.03. plkst. 12.00 Saeimā – Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē piedalās LBAS eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā: Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam rīcības virzieni u.c.

11.03. plkst. 10.00 Eiropas mājā – LU 78. starptautiskā zinātniskā konference – sekcijā “Produktivitātes celšana izaugsmes riska apstākļos”, piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

11.03. plkst. 15.00 Finanšu ministrijā – NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sanāksmē piedalās LBAS vadība, speciālisti un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji. Darba kārtībā: darbnespējas perioda apmaksas sadalījums starp valsti un darba devēju, IIN atvieglojumi un ģimenes valsts pabalsts (LM sadarbībā ar LB veiktā analīze un scenāriji), IIN atvieglojumi (FM informācija par esošo situāciju), sociālo un sadarbības partneru prioritātes.

11.03. plkst. 15.00 Ārlietu ministrijā – Vecāko amatpersonu sanāksmē piedalās LBAS eksperte N. Preisa. Darba kārtībā: klimata aktualitāte; digitālās aktualitātes; ES vienotais tirgus un rūpniecības politika u.c. jautājumi.

12.03. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā – LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantu lekcijas – izglītojošs pasākums koledžas audzēkņiem, konkursa PROFS 2020 dalībniekiem. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls.

12.03. plkst. 15.00 Finanšu ministrijā – starpinstitūciju sanāksme par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (VSS-1236). Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.