LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 9. līdz 13. novembrim

9.11. plkst. 13.00 LBAS ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” ekspertu un vadības attālināta sanāksme ar LDDK ekspertiem un projekta vadību par kopējās konferences organizēšanu šogad decembrī, attālināti.

9.11. plkst. 10.30 (attālināti) ETUC vebinārs “Par samaksas starp dzimumiem pārskatāmības direktīvu”. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

10.11. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par grozījumiem Darba likumā (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperti – N. Preisa un K. Rācenājs.

10.11. plkst. 10.30 (attālināti) Vācijas prezidentūras ES Padomē konference par sociālo dialogu kā svarīgu pīlāru ekonomikas noturībā un ilgtspējā Eiropā”. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

10.11. plkst. 11.00 EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas sanāksme (attālināti), piedalās – LBAS eksperte.

11.11. plkst. 11.00 EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas sanāksme (attālināti), piedalās – L. Romele.

12.11. plkst. 10.00 Premjera izveidotajā Finanšu ministra vadītajā darba grupā (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperts M. Svirskis.

12.11. EESK NAT grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

12.11. plkst. 13.00 Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes sēde (attālināti). Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

12.11. Akadēmiskās informācijas centra konference „Jaunais Europass – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja” (attālināti), piedalās – L. Romele.

13.11. plkst. 10.30 IZM Profesiju standartu izstrādes darba grupas sanāksme (attālināti), piedalās – L. Romele.

13.11. plkst. 11.30 Premjera izveidotajā Finanšu ministra vadītajā darba grupā (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperts M. Svirskis (sēdes turpinājums).

13.11. plkst. 11.00 IZM Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.5.1., 8.5.2.  un 8.5.3. projektu uzraudzības padomes sēde (attālināti), piedalās – L. Romele un A. Bondare.

13.11. plkst. 14.30 Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.