LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 9. līdz 13. septembrim

9.09. plkst. 14.00 LBAS – speciālistu tikšanās par obligātajām veselības pārbaudēm. Piedalās LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls, arodbiedrības “Enerģija”, Arodārstu apvienības, Oftalmologu biedrības, Labklājības ministrijas un AS “Latvenergo” darba aizsardzības nodaļas pārstāvji.

10.09. plkst. 9.00 interviju Latvijas radio 4 sniedz LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

10.09. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

10.09. plkst. 15.00 PIKC Rīgas Valsts tehnikumā – Uzņēmējdarbības nozares ekspertu padomes sēde, piedalās – L. Romele. 

10.09. Briselē – EESK SOC sekcijas sanāksmē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

11.09. plkst. 8.30 Latvenergo korporatīvās vadības ēkā – ekspertu diskusijā “Latvenergo enerģijas attīstības scenārijs 2021.-2050. Akumulācija. Elastīgi procesi un jaunais patērētājs” piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

11.09. Briselē – ETUC Eiropas semestra koordinatoru sanāksmē, uzsākot Eiropas semestra ciklu 2020, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

11.09. plkst. 13.00 biedrības „Apeirons” telpās – Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēde. Piedalās LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

12.09. plkst. 11.30  Latvijas dzelzceļa simtgades pasākumā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

12.09. plkst. 10.00. Labklājības ministrijā – sanāksmē par grozījumiem Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” saistībā ar SIA “Havas Latvia” priekšlikumiem piedalās LBAS eksperte L. Romele un LAAF pārstāvis.

13.09. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkotajā konferencē “Par cienīgu darbu augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem Latvijā”, kuras laikā LIZDA prezentēs pētījuma rezultātus par augstākās izglītības mācībspēku cienīgu darbu, piedalās LBAS speciālisti.13.09. plkst. 10.00 mūzikas namā Daile – EK pārstāvniecības Latvijā organizētajā konferencē “Nauda un reformas: Eiropas investīciju nākamā paaudze” piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.