LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 28. līdz 2. oktobrim

28.09. plkst. 10.30 Labklājības ministrijā – tikšanās par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem direktīvas ieviešanu Latvijā, piedalās – LBAS speciālisti.

29.09. plkst. 12.30 Lekcija/ izglītojošs pasākuma darba tiesībās un darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem – LBAS konkursa PROFS dalībniekiem (attālināti). Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs, LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls.

29.09. plkst. 10.00 Arodbiedrību namā, Rīgā, 2.stāva zālē – LBAS kopā ar VDI organizē DA semināru “Digitalizācija un darba aizsardzība”. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS darba aizsardzības eksperts Z. Antapsons, LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

29.09. plkst. 13.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme (attālināti), piedalās – L.Romele un A.Bondare.

29.09. plkst. 10.00-18.00 ETUC Sociālā dialoga komiteja (attālināti), piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

29.09. plkst. 11.00-12.00 Poligrāfijas nozares diskusija, LBAS, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

30.09. plkst. 10.30-18.00 Eiropas Komisijas konsultāciju sanāksme par ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes pētījumu 2021. gadā (attālināti), piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

30.09. plkst. 10.00 Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības kongresā piedalās LBAS priekssēdētājs E. Baldzēns.

30.09. plkst. 15.30 (attālināti) Valsts kancelejas organizētā Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” uzraudzības padomes sēde, piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna .

30.09. plkst. 14.30 ETUC Izglītības pastāvīgā komiteja (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

2.10. plkst. 9.00 Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forums “Jaunā realitāte”, piedalās – LBAS eksperte.

2.10. plkst. 11.00 Igaunijas arodbiedrību konfederācijas EAKL organizētā Baltijas valstu arodbiedrību padomes sanāksme (attālināti). Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS speciālisti. Galvenais jautājums: COVID-19 un tā ietekme uz darba tirgu.

3.10. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības kongresā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.