LBAS logo

Ņem vērā LBAS iebildumus

Šodien LBAS Saeimas komisijas sēdē aicināja deputātus neatbalstīt grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā, kas liegtu biedrībām paust tādu viedokli vai veikt tādas darbības, kas var tikt kvalificētas kā vērstas pret citu valstu neatkarību, teritoriālo nedalāmību un suverenitāti un apšaubīt to lojalitāti.

LBAS atzinīgi vērtē, ka Saeimas deputāti ņēma vērā Saeimas Juridiskā biroja, Tiesībsarga un LBAS aicinājumu un pamatojumu un pieņēma lēmumu svītrot strīdīgu normu no priekšlikuma.

Lojalitātes pienākums nedrīkst tikt attiecināts uz jebkuru citu valsti un lojalitāte nedrīkst tikt attiecināta uz aizliegumu paust brīvu viedokli par valsts iestāžu darbību un/vai netaisnīgu, nekvalitatīvu likumu esamību, uz dalību apmācību pasākumos, forumos un diskusijās, iestājoties par demokrātiskajām vērtībām, apmainoties ar labo praksi. Lojalitāte var tikt attiecināta tikai pret Latvijas Republikas pamatlikumu – Satversmi – un tālāka interpretācija nav pieļaujama. Pretējā gadījumā tas var novest pie mēģinājuma politiski ietekmēt jebkuras organizācijas neatkarību un leģitīmu darbību.

LBAS pievērš uzmanību, ka vārda brīvība un apvienošanās brīvība ir nedalāmi saistītas. Tās ir būtiskas cilvēktiesības un demokrātiskas sabiedrības brieduma indikators. Arodbiedrību darbā jābūt iespējai paust kritiku par valsts iestāžu ierosinātajām reformām un politikām, izgaismot pretlikumīgas darbības no valsts varas puses un iestāties pret netaisnīgumu, arī tad, ja to veic demokrātiskas valsts leģitīmas valsts iestādes.