LBAS logo

Nevienlīdzīgs atalgojums nozīmē, ka enerģijas cenas paaugstināšanās visvairāk skar sievietes

Vienlīdzīgs atalgojums šobrīd ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk, jo jauni pētījumi liecina, ka enerģijas cenu pieaugums vissmagāk skar sievietes, 2022. gada Vienlīdzīga atalgojuma dienā uzsver Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC).

Jaunākais Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda pētījums liecina, ka vientuļajām mātēm un vientuļajām sievietēm ir lielākas problēmas ar komunālo pakalpojumu nomaksu nekā jebkurai citai grupai. Pētījumā tika konstatēts, ka 44% vientuļo māšu un 31% vientuļo sieviešu nākamajos trīs mēnešos paredz grūtības segt enerģijas izmaksas, iepretim 26% vientuļo vīriešu.

Skaitļi atklāj 13 % sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības patieso ietekmi uz sievietēm Eiropā un uzsver nepieciešamību veikt steidzamus pasākumus valsts un ES līmenī, lai viņas pasargātu no krīzes.

Dzīves dārdzības krīze apgrūtina sieviešu bēgšanu no vardarbības un vardarbības ģimenē, jo viņas ir finansiāli saistītas ar vardarbīgu partneri un nevar iztikt ar saviem ienākumiem.

ETUC izvirza prasības, kuras steidzami būtu jārisina, tostarp:

  • algu paaugstināšana, lai segtu pieaugošo dzīves dārdzību,
  • noteikt enerģijas cenu griestus,
  • ārkārtas maksājumi un atbalsts tiem, kam visvairāk ir grūtības samaksāt rēķinus,
  • enerģijas atvienošanas aizliegums,
  • neplānoti nodokļi par enerģētikas gigantu gūto virspeļņu.

ETUC Ģenerālsekretāre E.Linča:

“Tāpat kā Covid krīzē sievietes cieta visvairāk, tagad sievietes visvairāk skar dzīves dārdzības krīze sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību dēļ. Sievietes biežāk strādā zemu atalgotu darbu, jo pārsvarā sieviešu veiktais darbs ir nepietiekami novērtēts, un biežāk strādā nepilnu darba laiku, jo viņas pārsvarā uzņemas aprūpes pienākumu nastu. Daudzas sievietes jau cīnījās, lai atļautos pašu nepieciešamāko nevienlīdzīga atalgojuma dēļ, un tagad dzīves dārdzības krīze ir novedusi viņas nopietnā nabadzībā. Mēs runājam par gandrīz pusi vientuļo māšu, kuras šoziem nevarēs atļauties sevi vai bērnus sasildīt.

Vienlīdzīga atalgojuma dienā būs daudz siltu vārdu, bet sievietēm ir nepieciešams, lai politiķi nodrošinātu siltas mājas, paaugstinot algas, veicot ārkārtas degvielas maksājumus un nosakot enerģijas cenu griestus.”