LBAS logo

Nodibināta Eiropas Darba iestāde

Pagājušajā nedēļā Eiropas Padome vienojās un pieņēma regulu, kas dibina Eiropas Darba iestādi (ELA). Jaunas iestādes mērķis ir uzlabot pārrobežu sadarbību nolūkā nodrošināt taisnīgu mobilitāti visā ES un palīdzēt sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanā.

Iestāde pildīs vairākas funkcijas, to starpā, veicinās piekļuvi informācijai par tiesībām un pienākumiem attiecībā uz darbaspēka mobilitāti visā ES, veicinās ES tiesību aktu pārrobežu izpildi, tostarp valstu kopīgas inspekcijas,atbalstīs dalībvalstu sadarbību cīņā pret nedeklarētu darbu un veiks mediatora lomu pārrobežu strīdu gadījumā starp dalībvalstīm.

Par ELA mītnes vietu neskatoties uz Latvijas lielisko piedāvājumu ir izvēlēta Bratislava, Slovākija. Uz ELA mītnes vietu konkurēja 4 dalībvalstis – Latvija, Kipra, Slovākija un Bulgārija.

Vairāk informācijas var atrast šeit: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1414&langId=en

Nataļja Preisa,
LBAS Eiropas tiesību aktu un politikas dokumentu eksperte