LBAS logo

Noslēgusies pieteikšanās LBAS konkursam profesionālajām izglītības iestādēm PROFS 2021

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) konkursam PROFS 2021 saņēmusi 24 komandu pieteikumus no 20 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

Jau informējām, ka LBAS aicināja līdz 13.oktobrim pieteikt audzēkņu komandas LBAS konkursam PROFS 2021, kas šogad risināsies attālināti.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt jauniešu – profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par sociālo dialogu.

Konkursa rīkotāja ir LBAS, un konkurss tiek rīkots Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.

Visi ar konkursa norisi saistītie dokumenti – nolikums, nolikuma pielikums un pieteikuma veidlapa, kā arī mācību avoti darba tiesībās un darba aizsardzībā ir atrodami LBAS mājas lapā.

Tāpat kā citus gadus izglītības iestādes komandā ir jābūt sešiem audzēkņiem. Šogad konkurss risināsies attālināti – ZOOM un KAHOOT vidēs.

Konkursā var piedalīties jaunieši — personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas konkursa norises laikā apgūst vidējās profesionālās izglītības un arodizglītības programmas.

Konkursa reģionālie pusfināli un fināls sastāvēs no vairākām daļām: mājas darba, viktorīnas un praktiskiem uzdevumiem par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu. Norādījumi par mājas darbu tiks nosūtīti pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas.

Finālā iekļūs katra reģiona labākā komanda. Izcilu rezultātu gadījumā žūrija patur tiesības izvirzīt finālam ne vairāk kā divas komandas no vienas reģiona pusfināla kārtas (kopumā ne vairāk kā sešas komandas finālā), kuras ieguvušas lielāko punktu skaitu.

Lai arī konkurss notiks attālināti, tomēr finālistiem būs sarūpētas vērtīgas balvas. Bet pats galvenais – arī konkursa laikā jaunieši iegūs zināšanas par darba tiesībām un darba aizsardzību, kas palīdzēs viņiem būt pasargātākiem un drošākiem darba tirgū.