LBAS logo

NTSP sēdē arodbiedrības norādīs uz pozitīvajām izmaiņām un trūkumiem Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā

27. aprīlī notiks Nacionālās trīspusējas padomes (NTSP) sēde, kurā valdība un tās sociālie partneri – LBAS un LDDK diskutēs par Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu (ANM).

Vairāki no arodbiedrību priekšlikumiem ir ņemti vērā, piemēram, investīcijām sadales un augstspriegumu tīklos, lai samazinātu elektroenerģijas tarifus par 3 – 5 % uzņēmumiem un mājsaimniecībām, inovāciju atbalstam, sociālo pakalpojumu paplašināšanai, ēnu ekonomikas ierobežošanai, darbinieku digitālo prasmju pilnveidei u.c.

Taču LBAS uzsver, ka vēl joprojām Latvijas ANM nepietiekami risina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un ekonomisko nevienlīdzību.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Sociālo partneru iesaiste ANM apspriešanas procesā bija novēlota, lai gan vairākkārt tika  pieprasīta no arodbiedrību un darba devēju puses.”

LBAS norāda, ka Covid-19 pandēmija ir uzskatāmi izcēlusi nepieciešamo atbalstu veselības aprūpes sistēmai un mediķu darba samaksai. Balstoties uz Eiropas Komisijas rekomendācijām, LBAS aicināja ANM plānā iekļaut fiskāli neitrālus papildu finansējuma nodrošināšanas mehānismus, nepalielinot nodokļu slogu.

Vienlaikus jāuzsver izglītības un, jo īpaši, zinātnes aizvien nepietiekamais finansējums, bez kura mūsu konkurētspēja nav iedomājama.

LBAS atgādina, ka, balstoties uz Eiropas Komisijas rekomendācijām, Latvijai jau ilgstoši ir jāpievērš pastiprināta uzmanība iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanai.

Sociālie partneri kopā ar valdību iepriekšējā NTSP sēdē vienojās par skaidras finansējuma kopainas nepieciešamību vēl neatrisinātajiem jautājumiem – no kurienes tos atbalstīsim: no Eiropas struktūrfondiem, no Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma fonda u.c., vai no valsts budžeta. Arī uz šiem jautājumiem arodbiedrības cer sagaidīt atbildi NTSP sēdē.