LBAS logo

Jaunumi

SDO: COVID–19 rada postošus zaudējumus darba laikam un nodarbinātībai
COVID-19 pandēmija katastrofāli ietekmē darba laiku un ienākumus visā pasaulē. Jauns Starptautiskās darba organizācijas (SDO) ziņojums izceļ dažas no vissmagāk skartajām nozarēm un reģioniem un izklāsta politiku krīzes mazināšanai. Saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas ziņām COVID-19 krīze pasaulē 2020. gada otrajā ceturksnī iznīcinās 6,7% darba stundas, kas ir līdzvērtīgi 195... Lasīt vairāk
Viseiropas Reģionālās padomes (PERC) Sieviešu komitejas paziņojums par COVID-19 ietekmi uz sievietēm
PERC Sieviešu komiteja ir ārkārtīgi norūpējusies par Covid-19 ietekmi, kas smagi skar visus Eiropas iedzīvotājus un darba ņēmējus. Tomēr, kā pieredzēts iepriekšējās ekonomiskās krīzes laikā un pēc tās, Covid-19 krīze atklāj nevienlīdzību un jo īpaši tādu nevienlīdzību, kas saistīta ar dzimumu: starp vīriešiem un sievietēm, kā arī starp valstu un... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 14. līdz 17. aprīlim
ETUC: darba ņēmēji nevar gaidīt, kamēr Eirogrupa cīnās, nepieciešama steidzama rīcība
Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) ir noraizējusies un aicina uz steidzamu rīcību. Pēc 16 stundu ilgām diskusijām Eirogrupa vakar nespēja panākt vienošanos. Preses konference, kas bija paredzēta šorīt plkst. 10.00, ir atcelta, un atkārtota sanāksme sasaukta uz rītdienu. Nav panākta vienošanās par ESM (Eiropas Stabilitātes Mehānismu) un par eiroobligāciju atbalstītu atveseļošanas... Lasīt vairāk
Šobrīd ir laiks stāties arodbiedrībās
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) paziņojums pirms Eirogrupas un Eiropadomes lēmumiem par reaģēšanu krīzes situācijā
Nepilnu mēnesi pēc tam, kad daudzās ES valstīs tika uzsākta uzņēmumu slēgšana  un dīkstāves darbi sakarā ar COVID-19 slimības uzliesmojumu, papildu bezdarbnieku skaits ir pārsniedzis 4 miljonus, simtiem tūkstošu uzņēmumu ir slēgti un daudzi, visticamāk, nepārdzīvos ārkārtas situāciju. Tajā pašā laikā lielākajā daļā dalībvalstu ir ieviesti pasākumi, lai atbalstītu uzņēmumus,... Lasīt vairāk
Par darba koplīguma noteikumu izpildi
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir nosūtījusi vēstuli VAS “Latvijas gaisa satiksme”, Air Baltic Corporation, VAS" Starptautiskā lidosta "Rīga" par darba koplīguma noteikumu neizpildi. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir saņēmusi informāciju, ka šobrīd ir uzņēmumi, kas, atsaucoties uz ārkārtējo situāciju valstī, vienpusēji atsakās piemērot darba koplīgumus. Atsaucoties uz LAAF lūgumu,... Lasīt vairāk
Arodbiedrību priekšlikums Eiropas instrumenta izveidei pagaidu atbalstam, lai ārkārtas situācijā mazinātu bezdarba riskus (SURE)
Šodien Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un finanšu ministram Jānim Reiram par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas instrumenta izveidi pagaidu atbalstam, lai ārkārtas situācijā mazinātu bezdarba riskus (SURE). Vēstulē teikts, ka š.g. 2.aprīlī Eiropas Komisija apstiprināja “Priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas pagaidu atbalsta... Lasīt vairāk
Ieteikumi arodbiedrībām koplīgumu pārrunām COVID19 risku izplatīšanās laikā
Ārkārtas situācijas laikā lielu lomu spēlē valsts institūciju savlaicīga darbība, lai aizstāvētu pilsoņu veselību, drošību, kā arī pēc iespējas mazinātu krīzes izraisītas ekonomiskās sekas. Taču šajā laikā ir liela nepieciešamība arī pēc sociālo partneru rīcības un savlaicīgiem kopīgiem lēmumiem, jo īpaši divos aspektos – nodrošinot darbinieku un darba vietu drošumu... Lasīt vairāk
Sociālais atbalsts krīzes laikā
Eiropas arodbiedrību konfederācija ir apkopojusi dalīborganizāciju sniegto informāciju par dažādiem pasākumiem, kas tiek veikti valstu vai nozaru līmenī, lielākā daļa no tiem ir valsts līmeņa finanšu atbalsta instrumenti, t.sk. vairāki sociālās drošības un ienākumu saglabāšanas pasākumi. Vairākos gadījumos slimības pabalsti tiek izmantoti kā ienākumu saglabāšanas pasākums karantīnas laikā. Daudzos gadījumos... Lasīt vairāk
ETUC vēstule ES institūcijām par ārkārtas pasākumiem darba vietu saglabāšanai un darba ņēmēju tiesību aizsardzībai
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) vadība nosūtīja vēstuli ES institūciju vadītājiem par ārkārtas pasākumiem darba vietu saglabāšanai un darba ņēmēju tiesību aizsardzībai Eiropas Savienībā. Vēstulē teikts, ka, neraugoties uz centieniem, ko daudzu dalībvalstu valdības ir ieviesušas ārkārtas pasākumu veikšanai, lai atbalstītu darba ņēmējus un uzņēmumus COVID-19 pandēmijas laikā, darba ņēmēji joprojām... Lasīt vairāk
Pelnīt naudu uz vērtību, nevis uz veselības rēķina
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) aicinājums ar ekonomistu un atzītu personību atbalstu Eiropas Savienības dalībvalstu vadītājiem par ārkārtas makroekonomiskiem pasākumiem, lai risinātu ārkārtas situāciju attiecībā uz COVID-19. Mēs vēršamies pie Eiropas institūcijām un valdībām steidzamības kārtā, jo mūsu iedzīvotāji fiziski un ekonomiski cieš no Corona COVID-19 vīrusa. Nevienam nav jāizvēlas, vai... Lasīt vairāk