LBAS logo

Jaunumi

VIDEO TIEŠRAIDE – LBAS DARBA TIESĪBU FORUMS 3. NOVEMBRĪ PLKST. 10.00
Kūdras nozarē nodarbināto iespēja pārkvalificēties
Kārtējā Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē (turpmāk – VALTSA), kas norisinājās 2023.gada 31. oktobrī, sociālie partneri uzklausīja Labklājības ministriju (turpmāk - LM) un Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM) par taisnīgas pārejas plānā paredzētajiem pasākumiem un to finansējumu nodarbinātības un kvalifikācijas veicināšanas jomā. Lai veicinātu ekonomikas zaļo pārkārtošanos... Lasīt vairāk
LBAS darba tiesību forumā – no grozījumiem Darba likumā līdz mākslīgā intelekta ietekmei uz darba tiesiskajām attiecībām
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Baltijas valstīs 3. novembrī plkst. 10.00-16.30 organizē ikgadējo Darba tiesību forumu. Šis pasākums, kas notiek jau vairāk nekā 15 gadus, ir iespēja uzzināt par aktuālāko darba tiesību jomā, dzirdēt akadēmiķu, valsts pārvaldes, uzņēmēju un arodbiedrību ekspertīzi un skatījumu par... Lasīt vairāk
Profesionālajai izglītībai steidzami nepieciešams finansējums
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicina steidzami izskatīt jautājumu par finansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) profesionālās izglītības programmu īstenošanai, lai nākotnē nenonāktu pie darbaspēka iztrūkuma tautsaimniecībai svarīgās nozarēs. Šodien LBAS nosūtīja vēstuli Nacionālajai trīspusējai sadarbības padomei (NTSP), Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Saeimas Izglītības, kultūras un... Lasīt vairāk
Arodbiedrības protestē pret 45 miljardu ES taupības plānu
Desmitiem tūkstošu cilvēku piektdien, 13. oktobrī, Parīzē piedalās plašā demonstrācijā pret ES plāniem atjaunot taupības režīmu, kas varētu likt valstīm nākamgad vien samazināt savus budžetus par 45 miljardiem eiro. Arodbiedrību pārstāvji no visas Eiropas pievienojas akcijai, kurā astoņas Francijas arodbiedrības aicina pret taupību un par algu paaugstināšanu, pensijām un dzimumu... Lasīt vairāk
Sociālie partneri vienojas, ka darba kārtībā kā prioritāte jāizvirza profesionālās izglītības finansējuma palielināšana
2023. gada 11. oktobrī, notika Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, kurā pēc vienlīdzīgiem paritātes principiem piedalījās darba devēju, darba ņēmēju un valsts puses pārstāvji. Sanāksmes laikā tika apstiprinātas 6 profesionālās kvalifikācijas prasības, kā, piemēram, kvalifikācijai “Surdotulks” un “Perfuzionists”. Pirmo reizi PINTSA tika prezentēts Izglītības un zinātnes... Lasīt vairāk
LBAS valdes zālē skatāma koša un dzīvespriecīga gleznu izstāde
LBAS valdes zālē patlaban ir skatāma divu mākslinieču gleznu izstāde. Jaunā tradīcija – regulāra mākslas darbu ekspozīcija – dzima 2023. gada Muzeju naktī, kad Arodbiedrību namā durvis vēra tāda pirmā ar Talsu mākslinieces Larisas Štrauses darbiem enkaustikas tehnikā. Radošais tandēms – Matilde un Kristīne - ir no Bauskas, viena apguvusi... Lasīt vairāk
Uzņēmumu izdevumu optimizācija uz darbinieku ienākumu rēķina?
Īpaši pēdējā laikā darba devēju organizācijas aktīvi izteikušas dažādus darbinieku tiesību samazinošus priekšlikumus. Piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) savos priekšlikumos rosina samazināt darbiniekiem noteiktās piemaksas par virsstundu darbu apmēru, atcelt prasību par koplīgumu spēka esamību līdz jauna koplīguma noslēgšanai, samazināt darbinieku aizsardzību slimības gadījumā, mazinot darba devēju slogu,  kā... Lasīt vairāk
Arodbiedrību jauniešiem ir jāiekaro arī TikTok
20. septembrī LBAS Jauniešu padomes komanda tikās tiešsaistes formātā, lai pārrunātu vairākus aktuālus izaicinājumus arodbiedrību jauniešu darbībā. Lielākais uzsvars paliek nemainīgs, kā arodbiedrībām uzrunāt un aktivizēt jauniešus? Kā uzrunāt jaunieti, lai iepazīstinātu ar arodbiedrību un tās nozīmi arodbiedrības biedru dzīvē? Kā motivēt jauniešus iesaistīties savu interešu pārstāvniecībā un darba tiesību... Lasīt vairāk
Sanāksmē par Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas neratificētajiem pantiem
21. septembrī norisinājās Eiropas Sociālo tiesību komitejas (komiteja) un Labklājības ministrijas kopīgi rīkota sanāksme par Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas (Harta) neratificētajiem pantiem. Sanāksmes ietvaros Komiteja prezentēja jaunu ziņošanas procesu un noklausījās ministrijas prezentācijas un komentārus par gatavību ratificēt atlikušos Hartas pantus. To starpā ir arodbiedrībām svarīgi Hartas 4. panta 1.punkts... Lasīt vairāk
Kā veiksmīgāk iesaistīt jauniešus un noturēt darbiniekus pirmspensijas  vecumā darba tirgū?
2023. gada 25. septembrī LBAS organizēja vebināru “Jaunieši un pirmspensijas vecuma nodarbinātie darba tirgus ilgtspējas kontekstā”, kurš tika strukturēts divās daļās: pirmā - valsts institūciju ekspertu prezentācijas, otrā - arodbiedrību un politisko partiju pārstāvju diskusija. Vebināru atklāja Valsts Kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Dr.oec.... Lasīt vairāk
OECD pētījuma Education at Glance: 2023 pirmie rezultāti
2023.gada septembrī ir publicēts jaunākais OECD izdevums Education at Glance: 2023 (ziņojums). Lūkosim, kādi ir rezultāti Latvijā salīdzinājumā ar citām OECD valstīm. Ziņojums aptver ļoti daudzus rādītājus, šoreiz izvēlēsimies vienu no tiem, proti, Kādā pakāpē pieaugušie piedalās mācībās. Galvenā pieaugušo dalības forma izglītībā ir neformālā izglītība, lielākoties saistīta ar darbu.... Lasīt vairāk