LBAS logo

Jaunumi

1. maijs – Darba svētki
IZM ir atsaukusies  LBAS priekšlikumam par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem
25. aprīlī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) iepazīstināja ar ministrijas redzējumu  “Par institucionālā finansēšanas modeļa ieviešanu augstākajā izglītībā”, kur kā ieguvumi tika definēti - kvalitatīva izglītība, elastība un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana. Institucionālā finansējuma ietvaros augstskolas padome pēc rektora priekšlikuma... Lasīt vairāk
ETUC un ETUCE atbalsta paziņojums Latvijas arodbiedrībām saistībā ar protesta gājienu un streiku
Dārgie kolēģi, Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) un Eiropas Izglītības arodbiedrību konfederācija (ETUCE) solidarizējas ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) darbinieku mobilizēšanā, protestā un streikā, lai pieprasītu Latvijas valdību uzņemties atbildību un izpildīt vienošanos, kura 2022.gada septembrī panākta visu izglītības darbinieku darba samaksas... Lasīt vairāk
Senāta tiesu spriedumi darba tiesībās 2022. gadā (8)
Darba līguma uzteikums darbiniekam - arodbiedrības biedram. Darba likuma 110. pantā ir nostiprināta īpaša aizsardzība darbiniekiem, kuri ir arodbiedrības biedri.  Proti, darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam — arodbiedrības biedram — bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs vairāk nekā sešus mēnešus, izņemot gadījumus, kas noteikti... Lasīt vairāk
Publiskas debates “Stratēģiskā prognozēšana – ekonomiski ilgtspējīga Eiropa”
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētā nodaļas (ECO) locekļi 2023. gada 18. aprīlī kopā ar Komisijas pārstāvjiem un ekspertiem diskutēja par stratēģisko prognozēšanu — ekonomiski ilgtspējīgai Eiropai, jo 28. jūnijā ir jāapstiprina ziņojums. Debatētāji norādīja, ka stratēģiskā prognozēšana nav politiskā... Lasīt vairāk
Sociālā budžeta aktualitātes
19. aprīlī Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadome (SDA) saskaņoja SDA darba plānu 2023. gadam. Šogad tiek plānotas vēl 6 apakšpadomes sēdes, kurās tiks skatīts jautājums gan par neapliekamo minimumu, gan  pensiju indeksāciju, bezdarbnieka pabalsta apmēra pārskatīšanu. Turklāt Labklājības ministrija rosināja pārskatīt pensijas divas reizes gadā – pirmajā pusgadā... Lasīt vairāk
LBAS konference “Darba aizsardzība = katra cilvēka pamattiesība” – 26. aprīlī
Pēc nedēļas pasaulē atzīmēs Starptautisko darba aizsardzības dienu, kurai par godu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 2023.gada 26.aprīlī organizē veltītu konferenci - "Darba aizsardzība = katra cilvēka pamattiesība". Konferencē piedalīsies ne tikai LBAS, Labklājības ministrijas un Valsts darba inspekcijas pārstāvji, bet arī Darba drošības un vides veselības institūta, Rīgas Stradiņa... Lasīt vairāk
Senāta spriedumi darba tiesībās 2022. gadā (7)
Senāta Civillietu departamenta 2022. gada 5. jūlija rīcības sēdes lēmums lietā SKC-820/2022 (C69335521) Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.2pantā noteikts, ka ārstniecības iestādēs, kuras sniedz ambulatoros vai stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, ģimenes ārstu praksēs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un Valsts asinsdonoru centrā nodarbinātajiem, farmaceitiem, kā arī Veselības ministrijas, Slimību profilakses... Lasīt vairāk
Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē
13. aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji - LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde, LMNA priekšsēdētājas vietniece Ligita Brahmane un LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos Mārtiņš Svirskis piedalījās Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē (VALTSA), kurā tika pārskatīts un apstiprināts VALTSA nolikums, kā arī pārrunāti turpmākās apakšpadomes darbības virzieni. Kā zināms,... Lasīt vairāk
Sociālie partneri vērš uzmanību uz atšķirīgiem vērtējumiem vispārējā un profesionālajā izglītībā
5. aprīlī notika Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA). Izglītības un zinātnes ministrija prezentēja plānotās izmaiņas profesijas standarta un tajā ietverto profesionālās kvalifikācijas prasību (PKP) izstrādes un apstiprināšanas aktualizācijas kārtībā. Galvenās izmaiņas paredz, ka turpmāk par nozaru kvalifikāciju struktūru un PKP izstrādi un uzraudzību būs viena institūcija –... Lasīt vairāk
LBAS ir pret pensionēšanās vecuma paaugstināšanu
Pēc valdības sēdē un pēc tam publiskajā telpā izskanējušās domas par iespējamu pensijas vecuma paaugstināšanu, daudzi arodbiedrības biedri jautā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai (LBAS), cik pamatota tā ir. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns norāda, ka šobrīd paaugstināt pensionēšanās vecumu nav nekāda ekonomiskā pamatojuma. Papildu līdzekļus sociālās apdrošināšanas fondam var iegūt daudz... Lasīt vairāk
Aktuālais par pensijām
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2022. gada 4. ceturksnī vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem bija 47,7 tūkstoši nodarbinātu personu jeb 22,7% no visiem ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem šajā vecuma grupā, turklāt nodarbinātības līmenis vecuma grupā 65-74 gadi katru gadu pieaug (2014.gada 4.ceturksnī nodarbinātības līmenis bija 12,8%). Pētījumu centra SKDS veiktajā aptaujā tika... Lasīt vairāk