LBAS logo

Jaunumi

Nedēļas aktualitātes no 23. līdz 27. septembrim
LBAS ir pārsteigta par labklājības ministres paziņojumu par bezdarbnieku pabalstu samazināšanu
LBAS pauž pārsteigumu par labklājības ministres Ramonas Petravičas šodienas paziņojumu par bezdarbnieku pabalstu samazināšanu, jo šāds lēmums nav apspriests ar sociālajiem partneriem. Šādi svarīgi lēmumi ir jāizdiskutē NTSP un tās apakšpadomēs, kas šajā gadījumā nav noticis. Tādēļ LBAS ir aizsūtījusi uzaicinājumu labklājības ministrei R. Petravičai 26. septembrī plkst. 13.00 piedalīties... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 16. līdz 20. septembrim
Deputāti un arodbiedrības aicina ES rīkoties, lai veicinātu demokrātiju darba vietā
Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) aicina jauno Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu Direktīvas par Eiropas Uzņēmumu padomēm (EUP) 25. gadadienā stiprināt darba ņēmēju demokrātiju visā Eiropas Savienībā. Paziņojumā, kas pieņemts ETUC ikgadējā EUP konferencē 11.septembrī, tiek aicināts izstrādāt jaunas ES iniciatīvas, spēcīgākas Eiropas Uzņēmumu padomes, kur tiktu nostiprinātas darba ņēmēju tiesības... Lasīt vairāk
Par 2019. gada LR Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumiem darba tiesībās (2)
Iepriekšējā rakstā tika aplūkots 2019.gada 6.februāra spriedums lietā nr. C30411017, SKC-340/2019, kurā atsaucoties uz Darba likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, Senāts atzina, ka likumdevējs ir skaidri noteicis regulējumu izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šajā rakstā autors turpinās apskatīt Darba likuma... Lasīt vairāk
Par 2019. gada LR Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumiem darba tiesībās (1)
Ar šo rakstu tiek turpināta iesāktā tradīcija apskatīt būtiskākos Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumus darba tiesībās. Turpmāk lasītāji tiks iepazīstināti ar 2019. gadā taisīto spriedumu atziņām. 2019.gada [..] spriedums lietā nr. [..], SKC-[B]/20191 Lietas apstākļi Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk arī - VID) 2015.gada 13.maijā cēlis tiesā prasību pret [pers. A],... Lasīt vairāk
Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018. gada interesantāko spriedumu atziņas (nobeigums)
Šajā rakstā tiek pabeigts apskatīt Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018. gada interesantāko spriedumu atziņas, kas izteiktas par Darba likuma normu piemērošanu, savukārt turpmāk varēsiet iepazīties jau ar Augstākās tiesas 2019. gadā taisīto spriedumu atziņām. Tāpat šajā rakstā ir iekļauti nolēmumi, kuros tika skatīti darba strīdi, bet izteiktas svarīgas Civilprocesuālas atziņas.... Lasīt vairāk
LBAS: prioritātei valsts budžetā jābūt darba samaksas paaugstināšanai
LBAS uzsver, ka visnozīmīgākie ir cilvēki, kuri strādā un dzīvo Latvijā, tādēļ šī brīža prioritātei valsts budžetā jābūt darba samaksas paaugstināšanai. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Šobrīd galvenais ir pildīt iepriekš pieņemtos lēmumus darba samaksas jomā, it īpaši, kas attiecas uz pedagogiem un mediķiem, un ir jāatrod visas iespējamās rezerves, lai... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 9. līdz 13. septembrim
LBAS aicina vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties konkursā PROFS
Lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām, darba drošību un sociālo dialogu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizē konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2019. Vēl pirms konkursa LBAS eksperti 24. septembrī plkst. 11.00 aicina profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus uz darba tiesību un darba aizsardzības... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 2. līdz 6. septembrim
LBAS un LMNA tikšanās ar zemkopības ministru
28. augustā Zemkopības ministrijā arodbiedrības tikās ar ministru Kasparu Gerhardu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns un Latvijas Meža nozares arodbiedrības (LMNA) priekšsēdētāja Inguna Siņica sarunā aktualizēja Valsts meža dienesta (VMD) darbinieku darba samaksas jautājumu. Tikšanās laikā tika pārrunāta atalgojuma politika Valsts meža dienestā, līdz šim paveiktie uzlabojumi... Lasīt vairāk