LBAS logo

Jaunumi

Nedēļas aktualitātes no 30. septembra līdz 4. oktobrim
LBAS NTSP sēdē neatbalsta valsts budžeta projektu
Šodien notikušajā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē LBAS neatbalstīja valsts budžeta projektu, uzsverot neizpildītos solījumus izglītības, zinātnes, veselības aprūpes jomās, kā arī sociālā dialoga trūkumu. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: "Protams, ka valdība var pieņemt lēmumus, bet vispirms tai ir jādiskutē ar sociālajiem partneriem, un tikai tad partijām savā starpā. Nevis... Lasīt vairāk
LBAS Valde neatbalsta valsts budžeta projektu
Šodien notika LBAS Valdes sēde, kurā tika nolemts neatbalstīt 2020. gada valsts budžeta un 2020. - 2022. gada vidējā termiņa budžeta projektu. Pieņemot šādu lēmumu, LBAS Valde ņēma vērā, ka valdība saskaņā ar SDO Konvenciju Nr. 144 "Par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba tiesību normu piemērošanas sekmēšanai" (Latvijā ratificēta), izstrādājot 2020.... Lasīt vairāk
LBAS: Labklājības ministrijas iecere samazināt bezdarbnieku pabalstus darbiniekam nozīmē arī mazākas pensijas nākotnē un ietver Satversmes tiesas riskus
“Tiesiskais nihilisms diemžēl ir sasniedzis arī labklājības nozari,” atzīst LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, vērtējot labklājības ministres Ramonas Petravičas paziņojumu par bezdarbnieku pabalsta apjoma un termiņa samazināšanu, “nav jāievēro spēkā esošais likums “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, kā arī pēkšņi 2 miljoni no sociālā budžeta tiek “pārlikti” uz pamatbudžetu… Darbinieki, kas šobrīd... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 23. līdz 27. septembrim
LBAS ir pārsteigta par labklājības ministres paziņojumu par bezdarbnieku pabalstu samazināšanu
LBAS pauž pārsteigumu par labklājības ministres Ramonas Petravičas šodienas paziņojumu par bezdarbnieku pabalstu samazināšanu, jo šāds lēmums nav apspriests ar sociālajiem partneriem. Šādi svarīgi lēmumi ir jāizdiskutē NTSP un tās apakšpadomēs, kas šajā gadījumā nav noticis. Tādēļ LBAS ir aizsūtījusi uzaicinājumu labklājības ministrei R. Petravičai 26. septembrī plkst. 13.00 piedalīties... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 16. līdz 20. septembrim
Deputāti un arodbiedrības aicina ES rīkoties, lai veicinātu demokrātiju darba vietā
Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) aicina jauno Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu Direktīvas par Eiropas Uzņēmumu padomēm (EUP) 25. gadadienā stiprināt darba ņēmēju demokrātiju visā Eiropas Savienībā. Paziņojumā, kas pieņemts ETUC ikgadējā EUP konferencē 11.septembrī, tiek aicināts izstrādāt jaunas ES iniciatīvas, spēcīgākas Eiropas Uzņēmumu padomes, kur tiktu nostiprinātas darba ņēmēju tiesības... Lasīt vairāk
Par 2019. gada LR Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumiem darba tiesībās (2)
Iepriekšējā rakstā tika aplūkots 2019.gada 6.februāra spriedums lietā nr. C30411017, SKC-340/2019, kurā atsaucoties uz Darba likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, Senāts atzina, ka likumdevējs ir skaidri noteicis regulējumu izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šajā rakstā autors turpinās apskatīt Darba likuma... Lasīt vairāk
Par 2019. gada LR Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumiem darba tiesībās (1)
Ar šo rakstu tiek turpināta iesāktā tradīcija apskatīt būtiskākos Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumus darba tiesībās. Turpmāk lasītāji tiks iepazīstināti ar 2019. gadā taisīto spriedumu atziņām. 2019.gada [..] spriedums lietā nr. [..], SKC-[B]/20191 Lietas apstākļi Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk arī - VID) 2015.gada 13.maijā cēlis tiesā prasību pret [pers. A],... Lasīt vairāk
Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018. gada interesantāko spriedumu atziņas (nobeigums)
Šajā rakstā tiek pabeigts apskatīt Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018. gada interesantāko spriedumu atziņas, kas izteiktas par Darba likuma normu piemērošanu, savukārt turpmāk varēsiet iepazīties jau ar Augstākās tiesas 2019. gadā taisīto spriedumu atziņām. Tāpat šajā rakstā ir iekļauti nolēmumi, kuros tika skatīti darba strīdi, bet izteiktas svarīgas Civilprocesuālas atziņas.... Lasīt vairāk
LBAS: prioritātei valsts budžetā jābūt darba samaksas paaugstināšanai
LBAS uzsver, ka visnozīmīgākie ir cilvēki, kuri strādā un dzīvo Latvijā, tādēļ šī brīža prioritātei valsts budžetā jābūt darba samaksas paaugstināšanai. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Šobrīd galvenais ir pildīt iepriekš pieņemtos lēmumus darba samaksas jomā, it īpaši, kas attiecas uz pedagogiem un mediķiem, un ir jāatrod visas iespējamās rezerves, lai... Lasīt vairāk