LBAS logo

Jaunumi

SDO Starptautiskās Darba konferences darba rezultāti
Šogad 10.-21.jūnijā Ženēvā, Šveicē norisinājās Starptautiskās darba organizācijas konference. Konference ik gadu ir galvenais likumdošanas notikums darba pasaulē. Tās laikā tiek pieņemti jauni starptautiski standarti un politikas dokumenti nodarbinātības jautājumos. Šī gada konference bija īpaša, jo tās laikā tika atzīmēta SDO 100.gadu jubileja. Valdības, darba devēji un arodbiedrības atskatījās uz... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 8. līdz 12. jūlijam
Jauns sākums koplīgumu slēgšanas sarunām Eiropā
2019.gada 25.jūnijā Bukarestē notika Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) augsta līmeņa konference “Jauns sākums koplīgumu sarunām Eiropā”, kurā piedalījās aptuveni simts dalībnieki, ieskaitot pārstāvjus no 16 Eiropas valstu valdībām, kā arī Eiropas Komisijas, SDO un Eiropas darba devēju organizācijām. Konferences laikā notikušās diskusijas liecināja par dalībnieku vienprātību attiecībā uz nepieciešamību īstenot... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 1. līdz 5. jūlijam
Suņi rej, bet karavāna dodas tālāk jeb kā darbinieki par uzdrošināšanos vien skaļi domāt par streiku saņem “sodu” no darba devēja
Teju trīs nedēļas ir pagājušas, kopš Liepājas tiesa ar spriedumu atzina AS “Liepājas autobusu parks” darbinieku pieteikto streiku par nelikumīgu. Arvien vairāk ziņu portālu manas pārdomas par šo spriedumu uzskata par publicēšanas vērtām, raisot tik ļoti nepieciešamo diskusiju sabiedrībā par darbinieku tiesībām apvienoties un kopīgiem spēkiem ar koplīguma palīdzību uzlabot... Lasīt vairāk
Aicina pieteikties konsultācijām par vecuma pārvaldības politikas īstenošanu uzņēmumos
Lai atbalstītu vecuma pārvaldības politikas ieviešanu uzņēmumu līmenī, veicinātu darba ņēmēju iespējami ilgāku palikšanu darba tirgū un uzlabotu sabiedrības izpratni par gados vecāku cilvēku nodarbinātību, Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam”. Projekta... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 25. līdz 28. jūnijam
Trīs tiesneši un viens kļūdains spriedums jeb pārdomas pēc tiesas sprieduma par AS “Liepājas autobusu parks” darbinieku pieteiktā streika atzīšanu par nelikumīgu
Darbiniekiem ir tiesības apvienoties organizācijās un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses. Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot. Tiesības streikot ir galējs līdzeklis, ja darbinieki nav panākuši vienošanos kolektīvajā interešu strīdā ar darba devēju. Kur tas rakstīts? ANO Starptautiskajā paktā, ANO... Lasīt vairāk
Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) Globālo tiesību indekss 2019: demokrātijas krīze – ar brutālām represijām tiek apklusinātas dusmas
Jaunās tehnoloģijas ļauj darba devējiem maksāt minimālas algas un neattiecināt uz darbiniekiem darba likumdošanu. Brisele, 2019.gada 19.jūnijs Saskaņā ar ITUC Globālo tiesību indeksa 2019 datiem, miers un stabilitāte ir apdraudēti – notiek darbavietu demokrātijas noniecināšana, un brutāla streiku un protestu apspiešana. Īpaši nežēlīga vardarbība pret darba tiesību aizstāvjiem, ieskaitot masveida... Lasīt vairāk
Nodibināta Eiropas Darba iestāde
Pagājušajā nedēļā Eiropas Padome vienojās un pieņēma regulu, kas dibina Eiropas Darba iestādi (ELA). Jaunas iestādes mērķis ir uzlabot pārrobežu sadarbību nolūkā nodrošināt taisnīgu mobilitāti visā ES un palīdzēt sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanā. Iestāde pildīs vairākas funkcijas, to starpā, veicinās piekļuvi informācijai par tiesībām un pienākumiem attiecībā uz darbaspēka mobilitāti... Lasīt vairāk
LBAS un divas tās dalīborganizācijas neatbalsta Ilgtspējas indeksa balvu piešķiršanu AS “Sadales tīkls” un SIA “BITE Latvija” (precizēts 30.08.2019.)
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un tās dalīborganizācijas - arodbiedrība “Enerģija” un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB) - pauž neizpratni un protestu par Ilgtspējas indeksa balvu piešķiršanu AS “Sadales tīkls” un SIA “BITE Latvija”. Šo balvu pasniegšana nav saskaņota ar LBAS vadību, tādēļ mūsu paraksts uz balvas ir atsaucams. AS... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 17. līdz 21. jūnijam