LBAS logo

Jaunumi

Šogad LBAS Sociālā dialoga balvu Ilgtspējas indeksā saņem VAS “Latvijas dzelzceļš”
Šogad Ilgtspējas indeksa noslēguma pasākumā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Sociālā dialoga balva tika pasniegta VAS "Latvijas dzelzceļš". Lai saņemtu šo balvu, uzņēmumam sevi ir spilgti jāapliecina sociālā dialoga attīstības jomā iepriekšējā gada laikā. LDz koncerna un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības koplīgums ir kļuvis par vienu no darba... Lasīt vairāk
Šveices sieviešu streiks par taisnīgumu
Šodien, 14.jūnijā, streiko simtiem tūkstošu sieviešu Šveicē. Viņu prasības – lielākas algas, vairāk laika, vairāk cieņas! Pirmais sieviešu streiks Šveicē notika 1991.gada 14.jūnijā, kad 400 000 sieviešu pārsteidza valsti. Šogad streiks ilgs 24 stundas. Tā mērķis ir cīņa pret visa veida diskrimināciju un vardarbību. Jau 30 gadus Šveices sievietes cīnās... Lasīt vairāk
LBAS un LIZDA aicina sasaukt NTSP ārkārtas sēdi
Šodien LBAS ir nosūtījusi vēstuli Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sekretariātam, lai pēc Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aicinājuma sasauktu NTSP sēdi. 2019. gada 16. aprīļa NTSP sēdē pēc LBAS un LIZDA rosinājuma tika nolemts precizēt Valdības rīcības plāna 127.1. punktu, nosakot, ka pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 10. līdz 14. jūnijam
AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” pārkāpj likuma normas un rīkojas visatļautīgi pret darbinieku interesēm un tiesībām
6.jūnijā plkst. 10.30 Liepājā notiks tiesas sēde, kurā lems par AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” darbinieku pieteiktā streika likumību. Kā ziņots iepriekš, AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” darbinieki un uzņēmuma arodorganizācijas biedri ir nolēmuši organizēt un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS atbalstīt AS "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" darbinieku plānoto streiku,... Lasīt vairāk
LBAS darba tiesību un darba aizsardzības speciālisti sniedz konsultācijas Ventspilī
10. jūnijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz Ventspili, lai sniegtu konsultācijas darbiniekiem un izglītotu Ventspils tehnikuma audzēkņus. Ventspils arodbiedrību biedri uz tikšanos ar LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantiem tiek aicināti plkst. 13.30 Ventspils Jūrnieku centrā, Dzintaru ielā 36/38. LBAS darba... Lasīt vairāk
Tiesu prakse darba strīdos
Par Darba likuma 101. panta pirmās daļas 11. punkta un 109. panta piemērošanu 2018. gada 5. jūnija spriedums lietā nr. SKC-812/2018 (C28349916) Lietas apstākļi Darbiniece pārejošas darbnespējas dēļ neveica darbu vairāk kā sešus mēnešus, tāpēc darba devēja vēlējās uzteikt darba līgumu. Tā kā darbiniece bija arodbiedrības biedre, darba devēja vērsās... Lasīt vairāk
Par virsstundu darba samaksas piedziņu
Pirms trīs gadiem plašu rezonansi ieguva Eiropas Savienības tiesas (turpmāk – EST) 10.09.2015 spriedums Tyco lietā Nr. C-266/14, kurā tika izteikta atziņa, ka tādos apstākļos, kuros darba ņēmējiem nav noteiktas vai pastāvīgas darba vietas, par “darba laiku” ir uzskatāms pārvietošanās laiks, ko šie darba ņēmēji pavada, ikdienā pārvietojoties starp savu... Lasīt vairāk
Tiesu prakse darba strīdos
Šis raksts veltīts Darba likuma 100.panta piektās daļas regulējumam, jo Augstākā tiesa 11.10.2018 ir taisījusi spriedumu lietā SKC-860/2018 (C29564416), kurā detalizēti pievērsusies šī panta piemērošanai un izteikusi vairākas svarīgas atziņas. Tāpat jānorāda, ka arī iepriekšējās Saeimas deputāti ir pastrādājuši un veikuši grozījumus Darba likumā, kas stājas spēkā 28.11.2018 un grozīs... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 3. līdz 7. jūnijam
EIROPAS ARODBIEDRĪBU KONFEDERĀCIJAS (ETUC) MANIFESTS 2019-2023
Mēs dzīvojam izšķirošā un izaicinošā brīdī Eiropai un Eiropas arodbiedrību kustībai. Neregulētas globalizācijas, ekonomikas krīzes un taupības sekas; pārmaiņas ekonomikā un darba tirgū klimata pārmaiņu, digitalizācijas un automatizācijas ietekmē; uzbrukumi darba ņēmēju un arodbiedrību tiesībām un Eiropas sociālajam modelim; nevienlīdzības pieaugums valstu iekšienē un starp tām; jautājums par migrācijas un... Lasīt vairāk
LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti izglīto Ogres tehnikuma audzēkņus
3. jūnijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz Ogri, lai izglītotu Ogres tehnikuma audzēkņus. LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs un LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls Ogres tehnikuma audzēkņus - topošos darba ņēmējus informēs par aktuālo darba tiesību un darba aizsardzības jomā,... Lasīt vairāk