LBAS logo

Jaunumi

LBAS pieprasa atbrīvot ieslodzītos arodbiedrību līderus Baltkrievijā un ievērot cilvēktiesības!
19. aprīlī, Rīcības dienā par arodbiedrību tiesībām un demokrātiju Baltkrievijā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pievērš uzmanību Baltkrievijas Demokrātisko arodbiedrību kongresa (BKDP) cīņai par demokrātiju un darbinieku tiesībām Baltkrievijā. Pirms diviem gadiem, 2022. gada 19. aprīlī, Baltkrievijas Valsts drošības komiteja (VDK) arestēja un aizturēja BKDP līderus un vairākus aktīvistus. Viņiem... Lasīt vairāk
Arodbiedrības diskutēs ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK) organizē Eiropas Parlamenta (EP) deputātu kandidātu diskusiju. Tā notiks 19. aprīlī plkst.10.00 Arodbiedrību namā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā. Diskusija tiks filmēta un translēta LBAS Youtube kanālā. Diskusijā piedalīsies Māris Grāvis (“Progresīvie”), Jānis Dinēvičs (“Zaļo un Zemnieku... Lasīt vairāk
LBAS: minimālajai algai jābūt 50% apjomā no vidējās mēneša algas valstī
17. aprīlī notiks Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Sociālās drošības apakšpadomes (SDA) sanāksme, kuras ietvaros sociālie partneri trīspusējās pārrunās diskutēs par EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā regulējuma pārņemšanu Latvijā. Tā notiks ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem par Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un... Lasīt vairāk
Ekonomikas ministrija kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem monitorēs pieaugušo izglītības datus
10. aprīlī notika Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, kurā pēc vienlīdzīgiem paritātes principiem piedalījās darba devēju, darba ņēmēju un valsts puses pārstāvji. Izglītības un zinātnes ministrija prezentēja tiesību aktus, kuros ir nepieciešams veikt izmaiņas. Latvijas Darba devēju konfederācija vērsa uzmanību, ka ir nepieciešams precizēt nozaru ekspertu... Lasīt vairāk
Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltīta LBAS konference
2024. gada 23. aprīlī plkst. 10.00 - 14.15 notiks Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltīta Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) konference. Konference notiks attālināti un tiks translēta LBAS YouTube kanālā. Konferences galvenā tēma – klimata pārmaiņu ietekme uz darba apstākļiem, bet runāsim gan par informācijas komunikāciju tehnoloģiju iekļaušanos darba aizsardzības sistēmā,... Lasīt vairāk
Sveiciens Lieldienās!
Darbnespējas dienu skaits samazinās, bet pieaug arodslimību skaits
2024. gada 26. martā LBAS organizēja vebināru par veselību raksturojošiem rādītājiem, t.sk., par darbnespējas lapām. Nacionālā veselības dienesta pārstāve dalījās ar informāciju par darbnespējas lapām no e-veselības portāla. Slēgto darba nespējas lapu skaits 2023. gadā ir atgriezies 2021. gada līmenī, kad 2022. gadā bija novērojams darba nespēju lapu pieaugums. Pieaugums... Lasīt vairāk
Pieaug pieaugušo dalība mācībās
Lai arī pieaugušo līdzdalība mācībās joprojām atpaliek no vidējā Eiropas Savienībā (ES), Latvija uzrāda stabilu pieaugumu un tuvošanos vidējam ES līmenim. Tagad jau katrs desmitais pieaugušais piedalās mācībās un salīdzinājumā ar 2014.gadu, pieaugušo īpatsvars, kuri piedalās mācībās, 2022.gadā ir dubultojies. Avots: Eurostat Tradicionāli visvairāk mācībās iesaistās pieaugušie ar augstāko izglītību... Lasīt vairāk
LBAS stāsta par arodbiedrību ieguvumiem no Latvijas dalības Eiropas Savienībā
2024. gada 22. martā Ārlietu ministrijā norisinājās konference “20 gadi Latvijas dalībai ES un NATO”. Konferences mērķis bija atskatīties uz šo gadu būtiskākajiem notikumiem Eiropas Savienības un NATO ietvaros, analizētu to ietekmi uz Latviju, kā arī celt redzamību par Latvijas dalības Eiropas Savienībā un NATO nozīmi un ieguvumiem dažādās jomās... Lasīt vairāk
ETUC paziņojums par Somijas valdības reformām dzimumu līdztiesības jomā un sieviešu stāvokli darba tirgū
Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Sieviešu komiteja un tās dalīborganizācijas ar šo paziņojumu pauž stingru nosodījumu un dziļu nožēlu par nopietnu sieviešu tiesību pasliktināšanos Somijā. Plānotās reformas darba likumdošanā vājina sieviešu pozīciju darba tirgū un darba pārrunu spēku par darba atalgojuma palielinājumu darba koplīgumos. Somijas premjerministrs Petteri Orpo valdības programmā paredz... Lasīt vairāk
Pieņemta ES direktīva par darbu digitālajās platformās
Platformu darbs ir jauns veids, kā saskaņot algota darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu. Jaunie noteikumi attiektos uz gadījumiem, kad platformu darba ņēmēji tiek nepareizi klasificēti, un atvieglotu veidu, kā šādus darba ņēmējus pārklasificēt par darbiniekiem, tādējādi nodrošinot vieglāku piekļuvi viņu kā darba ņēmēju tiesībām saskaņā ar ES tiesību aktiem. Vairāk:  https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/platform-work-eu/... Lasīt vairāk
LBAS padome pieņem striktu lēmumu
Šodien LBAS padome, apspriežot izmaiņas darbnespējas lapu apmaksas kārtībā, pieņēma lēmumu - prasīt noraidīt un nevirzīt tālākai diskusijai priekšlikumus grozījumiem tiesību aktos, kas samazina darba ņēmējiem apmaksājamo darbnespējas dienu skaitu un apmēru. Ja priekšlikumi grozījumiem tiks virzīti, tad sasaukt LBAS ārkārtas Padomes sēdi un lemt par turpmāko LBAS rīcību.