LBAS logo

Jaunumi

Covid-19 vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi
Sēru vēsts
Nedēļas aktualitātes no 1. līdz 5. februārim
LBAS sniedz priekšlikumus Nacionālajam atveseļošanas un noturības plānam
29. janvārī Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē (NTSP), kurā kopīgi darbojas valdība, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un darba devēji, tiks apspriests Nacionālā atveseļošanas un noturības plāna projekts. Tas radīts, pamatojoties uz Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma mērķiem novērst pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulēt Eiropas atgūšanos, kā arī... Lasīt vairāk
LBAS iebilst VM sagatavotā Covid -19 vakcinācijas plāna projektam
Darbinieku norīkošana: kādus jaunus darba devēja pienākumus paredz Darba likuma grozījumi
2020.gada 21.decembrī likumdevējs pieņēma ilgi gaidītos grozījumus Darba likumā (grozījumi),[1] kas stājas spēkā 2021. gada 5. janvārī. Grozījumi ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/957 (2018. gada 28. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (Direktīva (ES) 2018/957)[2] normas. Iemesls  “vecās” direktīvas  96/71/EK pārskatīšanai... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 25. līdz 29.janvārim
Starptautiskais bērnu darba izskaušanas gads: Jauns sociālais līgums ir izšķirošs, lai izbeigtu bērnu ekspluatāciju
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 2021. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko bērnu darba izskaušanas gadu. Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC) uzskata, ka pienācīgas darba vietas pieaugušajiem, darba ņēmēju tiesību pilnīga ievērošana, vispārēja sociālā aizsardzība un bezmaksas, kvalitatīva visu bērnu izglītība ir atslēga, lai panāktu bērnu darba izskaušanu un sasniegtu ANO Ilgtspējīgas attīstības... Lasīt vairāk
Sievietes par to pašu darbu saņem par 800 eiro mazāk nekā vīrieši
Sievietes, kuru darbs prasa tādu pašu prasmju līmeni, izglītību un fizisko piepūli kā vīriešu darbs, joprojām saņem mazāku atalgojumu, neskatoties uz vairāk nekā 45 gadus senajiem ES tiesību aktiem par vienādu atalgojumu. Salīdzinot algas ražošanas nozarē, tika konstatēts, ka sievietēm, kuras ražo t.s. “baltās preces” -  mājsaimniecības tehniku, tiek maksāts... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 18. līdz 22. janvārim
ETUC aktuālā informācija saistībā ar Covid-19
Būtiskākais par bezdarbu Latvijā COVID-19 pandēmijas laikā
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem bezdarbs Latvijā strauji pieauga vasaras mēnešos, taču rudens sezonā bija novērojama bezdarba samazināšanās līdz pat novembrim, kad valdība izsludināja ārkārtas situāciju valstī. Tradicionāli iepriekšējos gados tieši vasaras mēnešos bezdarba līmenis ir bijis nedaudz mazāks nekā attiecīgā gada sākumā, kas saistīts ar vasaras darbiem. taču... Lasīt vairāk