LBAS logo

Jaunumi

Par virsstundu darba samaksas piedziņu
Pirms trīs gadiem plašu rezonansi ieguva Eiropas Savienības tiesas (turpmāk – EST) 10.09.2015 spriedums Tyco lietā Nr. C-266/14, kurā tika izteikta atziņa, ka tādos apstākļos, kuros darba ņēmējiem nav noteiktas vai pastāvīgas darba vietas, par “darba laiku” ir uzskatāms pārvietošanās laiks, ko šie darba ņēmēji pavada, ikdienā pārvietojoties starp savu... Lasīt vairāk
Tiesu prakse darba strīdos
Šis raksts veltīts Darba likuma 100.panta piektās daļas regulējumam, jo Augstākā tiesa 11.10.2018 ir taisījusi spriedumu lietā SKC-860/2018 (C29564416), kurā detalizēti pievērsusies šī panta piemērošanai un izteikusi vairākas svarīgas atziņas. Tāpat jānorāda, ka arī iepriekšējās Saeimas deputāti ir pastrādājuši un veikuši grozījumus Darba likumā, kas stājas spēkā 28.11.2018 un grozīs... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 3. līdz 7. jūnijam
EIROPAS ARODBIEDRĪBU KONFEDERĀCIJAS (ETUC) MANIFESTS 2019-2023
Mēs dzīvojam izšķirošā un izaicinošā brīdī Eiropai un Eiropas arodbiedrību kustībai. Neregulētas globalizācijas, ekonomikas krīzes un taupības sekas; pārmaiņas ekonomikā un darba tirgū klimata pārmaiņu, digitalizācijas un automatizācijas ietekmē; uzbrukumi darba ņēmēju un arodbiedrību tiesībām un Eiropas sociālajam modelim; nevienlīdzības pieaugums valstu iekšienē un starp tām; jautājums par migrācijas un... Lasīt vairāk
LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti izglīto Ogres tehnikuma audzēkņus
3. jūnijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz Ogri, lai izglītotu Ogres tehnikuma audzēkņus. LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs un LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls Ogres tehnikuma audzēkņus - topošos darba ņēmējus informēs par aktuālo darba tiesību un darba aizsardzības jomā,... Lasīt vairāk
Prasmju novērtēšana
Kā norādīts Eiropas Komisijas 2019.gada ziņojumā par Latviju/novērtējumā par progresu strukturālo reformu īstenošanā, makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanā un koriģēšanā, apmācības un to pieejamību būtiski ietekmē ierobežotā informēšana un konsultēšana, prasmju atzīšanas un validēšanas pakalpojumu trūkums un nepietiekami nefinanšu un finanšu stimuli. Prasmju un kompetenču atzīšana Prasmju un kompetenču atzīšana ir viens... Lasīt vairāk
LAUMA FABRICS strādā stabili
Liepājas uzņēmums LSEZ LAUMA FABRICS SIA strādā stabili, - saka tā valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors Edijs Egliņš. Pagājušajā gadā ir strādāts iepriekšējā gada līmenī, kas mūsdienu nestabilajā ekonomikā nav slikts rādītājs. Uzņēmuma vadība ar rezultātu ir apmierināta - kāds tirgus ir aktīvāks, cits ne tik daudz, bet kopumā ir spēts tos... Lasīt vairāk
Arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības – pozitīva alternatīva bankām
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) sastāvā esošo arodbiedrību biedriem ir lieliska iespēja– izmantot arodbiedrību krājaizdevu sabiedrību pakalpojumus. Vairākām LBAS dalīborganizācijām ir savas krājaizdevu sabiedrības: Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības KKS "Jūrnieku forums", Kooperatīvā sabiedrība "Skolu krājaizdevu sabiedrība", Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS... Lasīt vairāk
LBAS: Arodbiedrību intereses Eiropas Parlamentā tiks pārstāvētas kvalitatīvi
Vērtējot Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu rezultātus, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns atzīst, ka arodbiedrībām būs kvalitatīva pārstāvniecība gandrīz no visiem ievēlētajiem deputātiem. Par to liecina fakts, ka partijas savās EP vēlēšanu programmās ir pievērsušās jautājumiem, kas skar ne tikai ekonomiku, bet arī sociālo sfēru, kas ir arodbiedrību... Lasīt vairāk
Sēru vēsts
Dziļās sērās paziņojam, ka 24. maijā 63 gadu vecumā mūžībā devies mūsu kolēģis un draugs Jans Guzs, Polijas Arodbiedrību konfederācijas OPZZ priekšsēdētājs. Jans Guzs jau agrā jaunībā iesaistījās arodbiedrību kustībā, cīnoties par darbinieku tiesībām, līdztiesību un sociālo taisnīgumu. Laika posmā no 1997.gada līdz 2004. gadam bija OPZZ priekšsēdētāja vietnieks, bet... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 27. līdz 31. maijam
ETUC jaunā vadība – daudzsološi līderi arodbiedrību kustībā
ETUC 14.kongresā 23.maijā Vīnē Eiropas valstu arodbiedrības atkārtoti ievēlēja Luku Visentini (Luca Visentini) ģenerālsekretāra amatā un Lorenu Bergeru (Laurent Berger) par Eiropas Arodbiedrību konfederācijas prezidentu. Kongress pieņēma jaunu manifestu un rīcības programmu turpmākajiem gadiem (2019.-2023.) ar devīzi "Taisnīgāku Eiropu darba ņēmējiem". ETUC kongress Vīnē ievēlēja arī divus ģenerālsekretāra vietniekus: Esteri... Lasīt vairāk