LBAS logo

Jaunumi

Trīs tiesneši un viens kļūdains spriedums jeb pārdomas pēc tiesas sprieduma par AS “Liepājas autobusu parks” darbinieku pieteiktā streika atzīšanu par nelikumīgu
Darbiniekiem ir tiesības apvienoties organizācijās un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses. Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot. Tiesības streikot ir galējs līdzeklis, ja darbinieki nav panākuši vienošanos kolektīvajā interešu strīdā ar darba devēju. Kur tas rakstīts? ANO Starptautiskajā paktā, ANO... Lasīt vairāk
Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) Globālo tiesību indekss 2019: demokrātijas krīze – ar brutālām represijām tiek apklusinātas dusmas
Jaunās tehnoloģijas ļauj darba devējiem maksāt minimālas algas un neattiecināt uz darbiniekiem darba likumdošanu. Brisele, 2019.gada 19.jūnijs Saskaņā ar ITUC Globālo tiesību indeksa 2019 datiem, miers un stabilitāte ir apdraudēti – notiek darbavietu demokrātijas noniecināšana, un brutāla streiku un protestu apspiešana. Īpaši nežēlīga vardarbība pret darba tiesību aizstāvjiem, ieskaitot masveida... Lasīt vairāk
Nodibināta Eiropas Darba iestāde
Pagājušajā nedēļā Eiropas Padome vienojās un pieņēma regulu, kas dibina Eiropas Darba iestādi (ELA). Jaunas iestādes mērķis ir uzlabot pārrobežu sadarbību nolūkā nodrošināt taisnīgu mobilitāti visā ES un palīdzēt sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanā. Iestāde pildīs vairākas funkcijas, to starpā, veicinās piekļuvi informācijai par tiesībām un pienākumiem attiecībā uz darbaspēka mobilitāti... Lasīt vairāk
LBAS un divas tās dalīborganizācijas neatbalsta Ilgtspējas indeksa balvu piešķiršanu AS “Sadales tīkls” un SIA “BITE Latvija” (precizēts 30.08.2019.)
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un tās dalīborganizācijas - arodbiedrība “Enerģija” un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB) - pauž neizpratni un protestu par Ilgtspējas indeksa balvu piešķiršanu AS “Sadales tīkls” un SIA “BITE Latvija”. Šo balvu pasniegšana nav saskaņota ar LBAS vadību, tādēļ mūsu paraksts uz balvas ir atsaucams. AS... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 17. līdz 21. jūnijam
Šogad LBAS Sociālā dialoga balvu Ilgtspējas indeksā saņem VAS “Latvijas dzelzceļš”
Šogad Ilgtspējas indeksa noslēguma pasākumā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Sociālā dialoga balva tika pasniegta VAS "Latvijas dzelzceļš". Lai saņemtu šo balvu, uzņēmumam sevi ir spilgti jāapliecina sociālā dialoga attīstības jomā iepriekšējā gada laikā. LDz koncerna un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības koplīgums ir kļuvis par vienu no darba... Lasīt vairāk
Šveices sieviešu streiks par taisnīgumu
Šodien, 14.jūnijā, streiko simtiem tūkstošu sieviešu Šveicē. Viņu prasības – lielākas algas, vairāk laika, vairāk cieņas! Pirmais sieviešu streiks Šveicē notika 1991.gada 14.jūnijā, kad 400 000 sieviešu pārsteidza valsti. Šogad streiks ilgs 24 stundas. Tā mērķis ir cīņa pret visa veida diskrimināciju un vardarbību. Jau 30 gadus Šveices sievietes cīnās... Lasīt vairāk
LBAS un LIZDA aicina sasaukt NTSP ārkārtas sēdi
Šodien LBAS ir nosūtījusi vēstuli Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sekretariātam, lai pēc Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aicinājuma sasauktu NTSP sēdi. 2019. gada 16. aprīļa NTSP sēdē pēc LBAS un LIZDA rosinājuma tika nolemts precizēt Valdības rīcības plāna 127.1. punktu, nosakot, ka pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 10. līdz 14. jūnijam
AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” pārkāpj likuma normas un rīkojas visatļautīgi pret darbinieku interesēm un tiesībām
6.jūnijā plkst. 10.30 Liepājā notiks tiesas sēde, kurā lems par AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” darbinieku pieteiktā streika likumību. Kā ziņots iepriekš, AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” darbinieki un uzņēmuma arodorganizācijas biedri ir nolēmuši organizēt un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS atbalstīt AS "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" darbinieku plānoto streiku,... Lasīt vairāk
LBAS darba tiesību un darba aizsardzības speciālisti sniedz konsultācijas Ventspilī
10. jūnijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz Ventspili, lai sniegtu konsultācijas darbiniekiem un izglītotu Ventspils tehnikuma audzēkņus. Ventspils arodbiedrību biedri uz tikšanos ar LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantiem tiek aicināti plkst. 13.30 Ventspils Jūrnieku centrā, Dzintaru ielā 36/38. LBAS darba... Lasīt vairāk
Tiesu prakse darba strīdos
Par Darba likuma 101. panta pirmās daļas 11. punkta un 109. panta piemērošanu 2018. gada 5. jūnija spriedums lietā nr. SKC-812/2018 (C28349916) Lietas apstākļi Darbiniece pārejošas darbnespējas dēļ neveica darbu vairāk kā sešus mēnešus, tāpēc darba devēja vēlējās uzteikt darba līgumu. Tā kā darbiniece bija arodbiedrības biedre, darba devēja vērsās... Lasīt vairāk