LBAS logo

Jaunumi

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāra apsveikums Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 30. gadadienā
Cienījamie kolēģi, mīļie draugi, Sirsnīgs sveiciens jūsu 30. gadadienā, žēl, ka mēs nevaram kopā nosvinēt šo nozīmīgo brīdi vēsturē pašreizējo ierobežojumu dēļ, lai gan jūsu drošībai un labsajūtai šajā laikā ir sevišķi liela nozīme. Jums ir daudz, ar ko lepoties. Jūs esat tik daudz sasnieguši. Tie ir bijuši 30 gadi,... Lasīt vairāk
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsludina konkursu uz 2 vietām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Darba ņēmēju grupā laika periodam 2020.-2025.g. (atkārtoti)
LBAS darba aizsardzības eksperts attālināti izglīto Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņus
27. maijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba aizsardzības eksperts attālināti lasīs lekciju Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņiem, lai viņus, potenciālos konkursa PROFS 2020 dalībniekus, izglītotu par darba tiesību jautājumiem. Izglītojošais pasākums – lekcija ZOOM vidē sāksies plkst. 10.00. Lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām,... Lasīt vairāk
Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas EAKL sveiciens LBAS 30 gadu jubilejā.
Sveicienu nodod EAKL prezidents Pēps Petersons. Esmu ļoti priecīgs apsveikt jūs kā mūsu labos kaimiņus 30.dzimšanas dienā! Pagājušajā mēnesī arī mēs nosvinējām savu 30.dzimšanas dienu. Mēs jūtamies ar jums ļoti tuvi - dalām kopīgu vēsturi, arodbiedrību kustību un situāciju mūsu valstīs. Bet tā nav tikai vēsture, tā ir kopīga pozīcija,... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 25. līdz 29. maijam
Apsveikuma vēstule no Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC)
Lietuvas Arodbiedrību konfederācijas LPSK apsveikums
LBAS dibināšanas kongress notika pirms 30 gadiem
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dibināšanas kongress notika pirms 30 gadiem - 1990. gada 25. un 26.maijā. Gaidāmās politiskās pārmaiņas, kas pagājušā gadsimta 80. gadu beigās virmoja sabiedrībā, ietekmēja arī arodbiedrības, un 1989. gada sākumā Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes plēnums nāca klajā ar jaunu nostāju arodbiedrību kardinālai pārkārtošanai. Kongresā 24... Lasīt vairāk
LBAS – 30: LBAS dibināšanas kongress bija liels ieguldījums Latvijas neatkarības atjaunošanas procesā
Gaidāmās politiskās pārmaiņas, kas pagājušā gadsimta 80. gadu beigās virmoja sabiedrībā, ietekmēja arī arodbiedrības, un 1989. gada sākumā Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes plēnums nāca klajā ar jaunu nostāju arodbiedrību kardinālai pārkārtošanai. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dibināšanas kongress notika 1990. gada 25. un 26.maijā. Pirmajā dienā kongresu vadīja Ziedonis Antapsons,... Lasīt vairāk
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsludina konkursu uz 2 vietām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Darba ņēmēju grupā laika periodam 2020.-2025.g.
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) institucionāla konsultatīva iestāde, kas nodrošina organizētas pilsoniskās sabiedrības dažādu ekonomisko un sociālo interešu pārstāvību, konsultējot nozīmīgākās ES iestādes – Eiropas Komisiju, ES Padomi un Eiropas Parlamentu, sniedzot atzinumus par ierosinātajiem ES tiesību aktiem un izstrādājot pašiniciatīvas atzinumus par tematiem, kurus... Lasīt vairāk
LBAS darba tiesību eksperts attālināti izglīto Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņus
21. maijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību eksperts attālināti lasīs lekciju Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņiem, lai viņus, potenciālos konkursa PROFS 2020 dalībniekus, izglītotu par darba tiesību jautājumiem. Izglītojošais pasākums – lekcija ZOOM vidē sāksies plkst. 10.00. Lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām,... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 18. līdz 22. maijam