LBAS logo

Jaunumi

LBAS priekšlikumos Latvijas tautsaimniecības stratēģijai akcentē nepieciešamību paaugstināt darba samaksu, piesaistīt investīcijas un izglītot mazkvalificēto darbaspēku
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nosūtījusi Ekonomikas ministrijai priekšlikumu klāstu Latvijas tautsaimniecības stratēģijai Latvijai 2020-2023-2027. LBAS savā vēstulē vērš uzmanību uz vairākiem aspektiem, kuri varētu veicināt straujāku Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.  LBAS norāda, ka stratēģija nevarēs sasniegt vēlamos izaugsmes rezultātus, ja tā netiks pakārtota vēl vienam būtiskam stratēģiskajam mērķim – iedzīvotāju... Lasīt vairāk
Par darba tiesībām ārkārtas situācijā
Visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija līdz 2020. gada 12. maijam, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Covid-19 krīze ir nesusi virkni izmaiņu, īpaši darbinieku un darba devēju attiecībās. Daudzi darbinieki ir zaudējuši darbu, citi strādā attālināti, ir arī tādi, kuru darba apjoms ir ievērojami pieaudzis. Covid-19 dēļ ir pieņemti vairāki jauni... Lasīt vairāk
JAUNĀKAIS LIKUMDOŠANĀ ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ 27.04.2020.-28.04.2020.
LBAS atbalsta priekšlikumu visiem strādājošajiem likt maksāt sociālās iemaksas vismaz no minimālās algas
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) atbalsta Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumu visos nodokļu režīmos strādājošajiem valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas veikt vismaz no minimālās algas. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns atgādina, ka iepriekš LBAS virzīja šo priekšlikumu kopā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), taču Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) iebildumu dēļ... Lasīt vairāk
Attīstības grupa vienojās prioritāti koncentrēties uz īstermiņa ekonomiskās attīstības programmas izstrādi
Lai radītu un īstenotu jaunus un ilgtspējīgus atbalsta pasākumus Covid-19 izplatības radīto ekonomisko seku mazināšanai, 24.aprīlī uz pirmo sanāksmi sanāca ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vadītā attīstības grupa. Tās loceklis ir arī LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns. Ekonomikas ministrs attīstības grupai prezentēja stratēģiju Latvijai, kas tapusi kopā ar uzņēmējiem un nozaru ekspertiem.... Lasīt vairāk
Pieejamais atbalsts COVID-19 laikā
Dīkstāves pabalsts uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem 75% apmērā (mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem – 50 procentu apmērā no vidējiem ieņēmumiem) no iepriekš gūtajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 700 euro (taču ne mazāk kā 180 euro), izmaksā VID.*Papildus dīkstāves pabalstam uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem tiek piešķirti 50 euro par katru apgādībā esošu... Lasīt vairāk
ETUC paziņojums Starptautiskajā darba aizsardzības dienā 28. aprīlī
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) apkopojums par COVID-19: valstu pasākumi mājsaimniecību atbalstam, paredzot dažādus (nodokļu) atvieglojumus
Nedēļas aktualitātes no 26. līdz 30. aprīlim
Piedāvājums ļaut par dīkstāvi maksāt darbiniekiem tikai 70% algas tapis kompromisa rezultātā
Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvājums ļaut par dīkstāvi maksāt darbiniekiem tikai 70% algas tapis kompromisa rezultātā, atzīst Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns. Viņš stāstīja, ka vairākkārtīgu virtuālo tikšanos rezultātā izdevies nonākt pie šāda secinājuma, ko piedāvāt Finanšu ministrijai. Normu plānots attiecināt uz padziļinātās sadarbības programmas jeb "uzņēmumu baltā... Lasīt vairāk
LBAS iesniedz ETUC ieteikumus valstu specifiskajām rekomendācijām 2020.gadam
LBAS iesniedza ETUC šādus ieteikumus valstu specifiskajām rekomendācijām Latvijai 2020.gadam. ETUC apkopo dalībvalstu arodbiedrību ieteikumus un nosūta Eiropas Komisijai. Paldies LIZDA un LVSADA par aktīvu līdzdalību rekomendāciju priekšlikumu izstrādē veselības un izglītības jomā! Turpināt sociālo partneru iesaisti valsts pasākumu pieņemšanā, lai pārvarētu ar COVID19 saistīto ietekmi, kā arī atbalstīt dinamiskas... Lasīt vairāk
Arodbiedrību tiesības un to īstenošana ārkārtējās situācijas laikā