LBAS logo

Pandēmijas laika pētījums: darba devēji un valdības nedara pietiekami daudz, lai apkarotu vardarbību un uzmākšanos darbā

Darba devēji, likumdevēji un tiesībaizsardzības iestādes nedara pietiekami daudz, lai cīnītos pret vardarbību un uzmākšanos darbā, liecina Eiropas arodbiedrību līderu – sieviešu aptauja.

No 2021. gada janvāra līdz februārim ETUC apsekojumā, kurā piedalījās arodbiedrību līderes 21 Eiropas valstī, konstatēts, ka

  • tikai 16% uzskata, ka darba devēji ir atjauninājuši savu politiku, lai vērstos pret tiešsaistes uzmākšanos, kas saistīta ar teledarbu;
  • 23% uzskata, ka darba devēji ir darījuši pietiekami daudz, lai apkarotu vardarbību un uzmākšanos darbā, tostarp tiešsaistē;
  • 16% uzskata, ka viņu valsts tiesību akti ir pietiekami stingri, lai cīnītos pret vardarbību un uzmākšanos darbā, tostarp tiešsaistē;
  • 17% uzskata, ka viņu valsts tiesību akti, kas vērsti pret vardarbību un uzmākšanos darbā, tostarp tiešsaistē, ir piemēroti.

Lielākā daļa respondentu norādīja, ka viņi ir nobažījušies vai pat ļoti norūpējušies par vardarbību un uzmākšanos darbā, tiešsaistē un bezsaistē.

ETUC un daudzas citas valstu un starptautiskās arodbiedrības izmanto Starptautisko sieviešu dienu, lai pastiprinātu nepieciešamību visām valdībām ratificēt SDO konvenciju Nr. 190, kas stāsies spēkā šogad. Tas ir pirmais starptautiskais darba standarts, lai vērstos pret vardarbību un uzmākšanos darbā. Valdības un darba devēji, kas ir SDO locekļi, vienojās par konvenciju un apņēmās uzlabot tiesību aktus, pakalpojumus un procedūras vardarbības un uzmākšanās novēršanai un apkarošanai.

ETUC ģenerālsekretāra vietniece Ester Lynch teica:

„Vardarbība un uzmākšanās darbā daudzām sievietēm ir nepieņemama realitāte. Ir skaidrs, ka darba devēju politika un preventīvās metodes neatbilst COVID realitātei.”

“Pandēmija ir radījusi papildu draudus sievietēm darbā neatkarīgi no tā, vai tā ir klientu vardarbība, kuri atsakās ievērot COVID drošības noteikumus, jauni tiešsaistes seksuālas uzmākšanās veidi vai vardarbības pieaugums ģimenē, strādājot mājās.”

“Tā ir apslēpta krīze, par kuru sievietes darba ņēmējas baidās runāt, jo tagad visas baidās par savu darbu.”

“Mēs gribam būvēt “labāku normalitāti” pēc COVID – darba vietas, kas ir brīvas no vardarbības un uzmākšanās.”

“Valdībām ir pienākums steidzami ratificēt SDO konvenciju Nr. 190, kurai būtu jāsniedz jauna aizsardzība sievietēm neatkarīgi no viņu darba vietas, tostarp, mājās.”

ETUC vēlas redzēt, ka vairāk darba devēju strādā ar arodbiedrībām, lai atjauninātu politiku, ņemot vērā jauno COVID realitāti un novēršot vardarbību un uzmākšanos darbā.

Plašāku informāciju par SDO 190. konvenciju skatīt:

https://www.etuc.org/en/pressrelease/women-processing-home-need-extra-protection-against-online-worry