LBAS logo

Par koplīgumiem meža nozarē – kā darba un privātās dzīves līdzsvara instrumentiem

Par darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanu un koplīgumu nozīmi šajā jomā jautājām Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētājai Ingunai Siņicai.

Kādu profesiju pārstāvji ir Latvijas meža nozares arodbiedrības (LMNA) biedri?

LMNA biedri apvieno mežsaimniecības, mežizstrādes, kokapstrādes, papīra un to izstrādājumu ražošanas nozarēs strādājošos darbiniekus, kuri nodarbināti šo nozaru uzņēmumos.

Kādi ir koplīgumi LMNA biedru uzņēmumos, – vai tie veicina darba un privātās dzīves balansu?

Arodbiedrības problēmjautājumus var atrisināt tikai sarunu, pārrunu ceļā – vienādi domājošie viena apstākļa dēļ, jo mums visiem ir viens mērķis – apmierināts un lojāls darbinieks. Tā ir drošība ilgtermiņā. Jo viņš būs apmierinātāks, jo viņš labāk strādās, būs lielāka produktivitāte, un, jo vairāk darba devējs pelnīs, jo vairāk līdzekļu būs arodbiedrībai un sociālajām vajadzībām.

Šobrīd no visiem uzņēmumu koplīgumiem ar arodbiedrību vēlos atzīmēt divus, kuros saskatu labus risinājumus, kas veicina darba un privātās dzīves balansu. Viens no tiem ir lielākais kokrūpniecības uzņēmums Latvijā, koncerns “Latvijas Finieris”, kur arodorganizācija apvieno ap 90% no kopumā strādājošajiem.

Uzskatu, ka darba koplīgums uzņēmumā ir augstā līmenī. Arī AS ”Liepājas papīrs” jau gadiem darbojas labs koplīgums, kurš periodiski tiek pārskatīts un papildināts.

Kas konkrēti ir tie labākie instrumenti darba un privātās dzīves salāgošanai, kas ir iekļauti koplīgumos Meža nozarē?

Varu izstāstīt kāda prakse ir koncernā “Latvijas Finieris” – visiem darbiniekiem ir nelaimes gadījumu apdrošināšana, veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika beigām. Darba devējs nodrošina arī ieskaitījumus pensiju trešajā līmenī. Savukārt “Latvijas Finiera” arodorganizācija izmaksā biedriem pabalstus šādos gadījumos:

  • ja piedzimis bērns,
  • ja nomiris pirmās pakāpes radinieks,
  • pabalstu biedra ģimenei, ja viņš nomiris,
  • pabalsts ilgstošas slimības gadījumos (visbiežāk pabalsts tiek izmaksāts, ja izdevumi netiek segti no VA polises vai būtiski tos pārsniedz),
  • pabalstu, ja ģimenē ir bērns invalīds.

Kas ir tas, kas visvairāk pietrūkst, lai Meža nozares darbinieki varētu justies līdzsvarā, balansējot savas privātās dzīves un darba intereses?

Galvenais ir attīstīt divpusējo sociālo dialogu uzņēmumā starp arodbiedrību un darba devēju, kā rezultātā tiek noslēgts labs koplīgums. Koplīgumi lielā mērā nodrošina elastību un veicina darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu uzņēmumā, tajos iekļaujot iniciatīvas, kas šo līdzsvaru veicinātu – konkurētspējīgs atalgojums, vienlīdzīgas darba samaksas princips un caurskatāmība, attālināts darbs, saīsināts darba laiks, elastīgs darba grafiks.

Veicot koplīguma pārrunas, nevajadzētu aizmirst, kas ir svarīgi uzņēmumā strādājošajiem vecākiem. Piemēram, elastīgs darbalaiks, attālināta darba iespējas, kas ļautu plānot savu ikdienu un būt līdzsvarā ar savu ģimeni un darbu – būt klātesošam ģimenei svarīgos notikumos. Brīvdienas vecākiem – bērnudārza, skolas absolvēšana, 1. Septembris, darba devēja pabalsts pirms mācību gada uzsākšanas, bērna piedzimšanas gadījumā, pasākumi darbiniekiem un darbinieku ģimenēm. Savukārt gados vecākiem darbiniekiem svarīga ir piemērota darba vide – ergonomisks darba vietu aprīkojums, pārkvalificēšanās mazāk intensīviem darbiem, iegūt jaunu kvalifikāciju un jaunas zināšanas apmācību gaitā, iespēja strādāt nepilnu darbadienu. Īpaši svarīgi būtu veselīga dzīvesveida popularizēšana, regulāras darbinieku veselības pārbaudes. Iespēju robežās koplīgumos būtu vēlams padomāt par darbiniekiem, kuri ir nonākuši situācijā, kad kļuvuši par aprūpētājiem kādam no ģimenes locekļiem. Te būtu svarīgi atbalstīt šo darbiniekus, paredzot elastīgu darba laiku, nepilnu darba slodzi, attālināta darba iespējas, atbrīvojumu no virsstundu darba, papildu brīvdienas. Kā redzam iespēju ir ļoti daudz.

Kāds ir Tavs personīgais viedoklis, padoms – kas mums katram būtu jādara, lai darbs par daudz neienāktu privātajā telpā?

Mūsdienu pasaulē darbs – tā ir norma, ienākumu avots un iespēja nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi sev un savai ģimenei. Taču daudziem darba un privātās dzīves līdzsvars šķiet nesasniedzams sapnis. Tajā pašā laikā panākt to ir ārkārtīgi svarīgi. Pieslēgums darba lietām 24 stundas diennaktī daudziem šķiet pieņemams, taču tas ir nepieļaujami! Ja cilvēks nevelta laiku tam, lai padomātu un relaksētos, viņa produktivitāte agrāk vai vēlāk piedzīvos kritumu. Visi labi zina teicienu: “Neatstāj uz rītu to, ko vari izdarīt šodien.” Atbildēt uz e-pastiem līdz vēlai naktij? Strādāt vairāk nekā 8 stundas un bez brīvdienām? Kāpēc gan ne?! Bet pēc tam pilnīgi negaidīti atklāsies, ka esi absolūti izdedzis darbā, ka laiku ar ģimeni nepavadi praktiski nemaz un jau vairs neatceries, kad pēdējo reizi esi ticies ar tuvākajiem draugiem, nemaz nerunājot par hronisku fizisku un morālu pārgurumu.

Lai sasniegtu līdzsvaru gan darbā, gan privātajā dzīvē, nevajag nemaz daudz, tikai pareizi noteiktas prioritātes, lai varētu izpildīt gan darba pienākumus, nepārsniedzot darba laiku, gan pavadīt laiku kopā ar ģimeni.

Personālvadības speciālisti apgalvo – ja darba un privātās dzīves līdzsvaru izvirza par prioritāti, cilvēks kļūst labāks gan kā darbinieks, gan kā vīrs, sieva, draugs un uzlabojas gan viņa veselība, gan produktivitāte.

Jautāja Sanita Birkenfelde