LBAS logo

Par situāciju mājokļu apkures jomā, energoresursu sadārdzināšanos un pakalpojumu tarifu pieaugumu

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) atbalsta Ekonomikas Ministrijas izstrādāto atbalsta instrumentus, tomēr pastāv bažas, ka šie instrumenti ir īstermiņa risinājums, un ir nepieciešams izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju elektroenerģijas un apkures izmaksu mazināšanai – uzsvaru liekot uz energoefektivitāti un alternatīvo enerģijas avotu ieguvi. Šādu viedokli šodien Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēdē pauda LBAS priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja.

Lai mazinātu mājsaimniecību izmaksas par elektroenerģiju un apkuri, šobrīd ir būtiski paātrināt daudzdzīvokļu māju siltināšanu. Būtiski ir risināt problēmu ar daudzdzīvokļu mājām, jāatvieglo lēmumu pieņemšana iedzīvotāju vairākuma vēlmei nosiltināt daudzīvokļu māju, kas absolūti mazinātu enerģijas patēriņu un vienlaicīgi uzlabotu visas mājas energoefektivitāti.

Ļoti būtiski ir modernizēt elektroenerģijas ieguvi, kā arī siltumefektivitāti. LBAS ieskatā ir nepieciešams lielāks valsts atbalsts saules bateriju uzstādīšanai. Saules enerģijas ieguve Latvijā atpaliek gan no citām valstīm Eiropā, gan būtiski atpaliek arī no kaimiņvalstīm Lietuvā un Igaunijā. Jāizstrādā atbalsta mehānisms, lai atbalstītu un veicinātu uzstādīt alternatīvās enerģijas ieguves avotus.

Nepieciešams straujāk izvērtēt un izstrādāt rīcības un attīstības politiku arī citiem atjaunojamās enerģijas resursiem, tajā skaitā sauszemes un jūras vēja enerģijas stacijām, kā arī jāizvērtē ģeotermālās enerģijas apguves potenciāls, kas šobrīd Latvijā nav apgūts resurss un paredz infrastruktūras izveides izpēti pabeigt tikai līdz 2026. gadam, kas ir pārāk novēlots termiņš.

Papildus instruments, kas sniegtu atbalstu neaizsargātām grupām (piemēram, ģimenēm ar bērniem, maznodrošinātām personām u.c.) būtu PVN samazinājums enerģijai, kas būtu būtisks izmaksu samazinājums mājsaimniecībām, tomēr primārais uzsvars būtu jāliek uz energoefektivitāti un alternatīvo enerģijas avotu ieguves attīstīšanu.