LBAS logo

Par sociālo dialogu veselības aprūpes nozarē

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Produktīvs sociālais dialogs ir Eiropas demokrātijas pamatvērtība un labas pārvaldības apliecinājums. Taču veselības nozarē valdības sociālajam partnerim – arodbiedrībai – sociālo dialogu nācās uzstājīgi pieprasīt un izcīnīt, lai varētu sniegt savu pozitīvo pienesumu nozares attīstībai. Ja darba ņēmēju pārstāvjiem ES valstī ir tik daudz enerģijas jāziedo, lai nodrošinātu normālu darba situāciju, – tas nav nopietni. Tādēļ esam pārliecināti, ka jaunais veselības ministrs realizēs efektīvu sociālo dialogu, kas šajā pandēmijas laikā uzlabos gan nozares darbinieku, gan pacientu situāciju.”