LBAS logo

Paraksta dzelzceļa nozares ģenerālvienošanos

Šodien, 9.aprīlī, Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās darbības termiņš tika pagarināts uz 5 gadiem – līdz 2024. gadam. Vienošanos par termiņa pagarināšanu parakstīja Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības (LDzSA) valdes priekšsēdētājs S. Semjonovs un Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju organizācijas valdes priekšsēdētājs A. Zorgevics. Vienlaicīgi ar ģenerālvienošanās darbības termiņa pagarināšanu tika parakstīti arī grozījumi “Latvijas dzelzceļš” koncerna Darba koplīgumā. Abu dokumentu parakstīšanas brīdi ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas Republikas satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

LDzSA valdes priekšsēdētājs S.Semjonovs: “Uzskatu, ka visu, ko valsts nav noteikusi tiesību aktos, nozarēm vajadzētu noteikt ģenerālvienošanās un darba koplīgumos. Dzelzceļa nozarē ir augsti attīstītas ģenerālvienošanās un darba koplīgumu slēgšanas tradīcijas, tie ir efektīvi instrumenti dzelzceļa nozares pilnveidošanai un attīstībai un nosaka minimālās prasības darba tiesību un nodarbinātības jautājumos. Protams, ģenerālvienošanās kontekstā, būtisks ir darba samaksas jautājums, darba samaksai ir jābūt konkurētspējīgai, jo tikai tā mēs ilgtermiņā varēsim saglabāt dzelzceļnieka profesijas prestižu, noturēt kvalificētus un zinošus darbiniekus, piesaistīt nozarei jauniešus, kā arī nodrošināt augstās satiksmes un darba drošības prasības, kas ir drošas dzelzceļa kustības pamats. Arodbiedrībai un darba devējiem jāstrādā plecu pie pleca tā, lai nodrošinātu konkurētspējīgu, mūsdienu dzīves prasībām atbilstošu darba samaksu darbiniekiem un tajā pat laikā pietiktu līdzekļu uzņēmumu attīstībai.”

Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju organizācijas valdes priekšsēdētājs A.Zorgevics: “Dzelzceļa nozares uzņēmumi ir ar dažādiem kapitāliem, finansiālo stāvokli un pakalpojumu klāstu, ģenerālvienošanās deleģē virkni jautājumu risināt uzņēmumu darba koplīgumu ietvaros, ģenerālvienošanos varam uzskatīt kā nozares “pamatlīgumu” darba tiesību un darbinieku labklājības nodrošināšanā. Savukārt darba koplīgumos puses detalizētāk regulē plašu jautājumu spektru, kas, protams, uzlabo darbinieku tiesisko stāvokli, kā arī noregulē darba devēju un arodbiedrības savstarpējās attiecības.”

VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents E. Bērziņš: ““Latvijas dzelzceļa koncerns” ir lielākais darba devējs Latvijā, un mēs apzināmies, ka, palielinot mūsu darbinieku sociālo aizsargātību, uzlabojot darba vidi un veicinot to labklājību, mēs uzlabojam dzīves kvalitāti daudziem desmitiem tūkstošu cilvēku visā Latvijā – mūsu darbiniekiem, to ģimenēm, vecākiem un vecvecākiem. Tādējādi esmu gandarīts, ka koncerna “Latvijas dzelzceļš” koplīgums ir ne tikai viens no senākajiem, bet arī viens no darba ņēmējiem labākajiem koplīgumiem Latvijā!”

Par mums: LDzSA ir neatkarīga apvienība, kas uz brīvprātības principiem apvieno darbiniekus, kuri strādā dzelzceļa transporta un satiksmes, t.sk., mašīnbūves, telekomunikāciju, transporta un ceļu būves, pasažieru un kravas pārvadājumu, loģistikas, tranzītu kravu pārvadājumu, ekspedīcijas sfērā, kā arī komercsabiedrībās, uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās, kas apkalpo minēto sfēru vai pastāvīgi izmanto tās pakalpojumus. Arodbiedrība apvieno vairāk nekā 11 000 biedru un tās galvenie darbības virzieni ir darba algu palielināšana, darba vietu un nodarbinātības līmeņa saglabāšana satiksmes nozarē.

Informāciju sagatavoja:

Līga Līce
LDzSA Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
liga.lice@ldzsa.lv
www.ldzsa.lv