LBAS logo

Paraksta memorandu par rīcības koordinēšanu valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai

Pārvarot Covid-19 pandēmijas sekas un nestabilās ģeopolitiskās situācijas radīto ietekmi, Latvijai ir jākļūst par ekonomiski attīstītu, konkurētspējīgu un drošu valsti, ar modernu izglītības sistēmu, pieejamu veselības aprūpi ikvienam un kurā savu nākotni saskata ikviens Latvijas iedzīvotājs. Lai to īstenotu, pieci lielākie Ministru kabineta sociālie un sadarbības partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), otrdien, 24.maijā, parakstīja Vienošanās memorandu, kas paredz turpmāku rīcības koordinēšanu un vienotu pozīciju sarunās ar valsts pārvaldi noteikto mērķu sasniegšanai.

Memorandu organizāciju vārdā parakstīja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.

Lēmumus, kā veicināt valsts turpmāko attīstību, izmantojot visu nozīmīgo nozaru potenciālu, turpmākos četrus gadus pieņems šī gada rudenī Saeimas vēlēšanās ievēlētie Saeimas deputāti un viņu apstiprinātais Ministru kabinets. Tāpēc memorands ir atvērts dokuments, ko, katrā tikšanās reizē, tiks aicināta parakstīt arī ikviena Latvijas politiskā partija, kam ir svarīga Latvijas turpmākā attīstība un ekonomiskā izaugsme. Tas arī apliecinās politisko spēku vēlmi sadarboties ar visām piecām organizācijām un iesaistīt tās lēmumu pieņemšanā par valstij būtiskiem jautājumiem.

LTRK prezidents Aigars Rostovskis: “Ir tāds jēdziens “kolektīvais prāts”, tas nozīmē, ka lēmumu pieņemšanā tiek iesaistīts maksimāls skaits cilvēku, ko racionāli var iesaistīt. Latvijā, īpaši pēdējos četros gados, sociālie un sadarbības partneri lēmumu pieņemšanā iesaistīti nebija. Tāpēc mūsu vēstījums ir vienkāršs – iesaistiet mūs un lēmumi kļūs gudrāki, tālredzīgāki, un sabiedrība kopumā no tā tikai iegūs.”

LDDK prezidents Andris Bite: “Mūsu mērķis ir uzlabot līdzšinējo sadarbību ar valdību, lai kopīgi rastu kvalitatīvus, pārdomātus un aprēķinos balstītus risinājumus, kas ļautu augt mūsu uzņēmumiem un līdz ar to arī visai Latvijas ekonomikai un iedzīvotāju labklājībai. Uzskatu, ka, apvienojot darba devēju, darba ņēmēju, reģionu un zinātnes līderus, kopīgā darbā ar valsts pārvaldi un politiķiem spēsim sasniegt labākus rezultātus – domājot gan par šodienas, gan nākotnes izaicinājumiem.”

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Šobrīd ir jāpieņem mūsu valstij svarīgi lēmumi drošības, izglītības, ekonomikas, demogrāfijas, veselības un publiskās pārvaldes jomā, ir laiks pārmaiņām arī valdības sadarbības partneru darbībā. Līdz šim mēs savu viedokli paudām atsevišķi, un ne vienmēr tas tika līdz galam ņemts vērā. Mums ir jāmazina reģionālā atšķirība, jo tas ir visas valsts attīstības jautājums. Kopīgi strādājot, ceram, ka pieņemtie lēmumi tiks pildīti, būs saprotami mums un sabiedrībai. Tikai kopā, visiem sadarbojoties, ir iespējams panākt lielas pārmaiņas un veicināt strauju izaugsmi, kas pozitīvi ietekmēs ikvienu mūsu valsts iedzīvotāju ikvienā pašvaldībā. ”

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Valdības reakcija uz inflācijas pieauguma ierobežošanu nav pietiekama. Mums ir jāpārvērtē iespējas, kas ir Saeimas un valdības rīcībā. Tas īpaši attiecas uz valsts un pašvaldību regulētiem pakalpojumiem, tātad, elektrību, gāzi, siltumu, ūdens piegādi un arī degvielu, – izmaksām, kas ienāk katra produkta un preces pašizmaksā un attiecas uz katru uzņēmumu un mājsaimniecību. Valdībai varbūt šķiet, ka tā gūst papildu ieņēmumus, bet svarīgi ir ierobežot inflācijas pieaugumu. Papildu ieņēmumi neizpaliks tik un tā, taču valdības atbalsts sabiedrības mazturīgajai daļai neatpaliks no inflācijas kāpuma. Memoranda izpildes laiks pienāks tad, kad mūsu darba samaksa un uzņēmējdarbības nosacījumi būs konkurētspējīgi vismaz Baltijas valstu vidū.”

LZA prezidents Ivars Kalviņš: “Latvijas Zinātņu akadēmija ir gandarīta, ka sadarbība ar uzņēmējus, pašvaldības, kā arī arodbiedrības pārstāvošām organizācijām izvēršas konstruktīvi un sniedz iespēju veidot zinātniski pamatotu un sabalansētu pieeju valsts attīstībai būtisko jautājumu risināšanai. Mūsu mērķis ir panākt, ka budžeta plānošanas dokumentos tiek iestrādāts mūsu kopīgais redzējums attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt būtisku investīciju palielināšanu izglītībā, zinātnē, pētniecībā un inovācijā, lai Latvijas izaugsmi atbalstītu ar vispusīgi attīstītiem un augsti kvalificētiem speciālistiem, kā arī nodrošinātu zinātnē balstītu ekonomikas attīstību. Kopā ar sadarbības partneriem LZA iestājas par nepieciešamību izveidot Latvijā inovāciju ekosistēmu zinātnieku un uzņēmēju sadarbībai, kur LZA būtu viens no šis sistēmas stūrakmeņiem un mājvieta Latvijas Silīcija ielejai.”

Memoranda parakstītāji apņemas panākt, ka Latvija kļūst:

  • par izaugsmes platformu novērtētiem, zinošiem un izaugsmes iespējas alkstošiem cilvēkiem, kā arī eksportējošiem, konkurētspējīgiem un produktīviem uzņēmumiem,
  • par drošu, no militārā apdraudējuma pasargātu valsti ar atbilstošu aizsardzības budžetu,
  • par ekonomiski attīstītu, konkurētspējīgu un eksportspējīgu valsti,
  • par valsti, kurā ir attīstīta un ikvienam pieejama veselības aprūpes sistēma,
  • par valsti, kurā iedzīvotāji vēlas dzīvot un veidot ģimenes,
  • par valsti ar efektīvu un nebirokrātisku publisku pārvaldi.

Gatavojoties Saeimas vēlēšanām, visas piecas organizācijas aicinās katru partiju uz kopīgu tikšanos, lai pārrunātu un vienotos par valsts tautsaimniecībai un sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, kas būtu īstenojami jaunajai Saeimai un Ministru kabinetam.