LBAS logo

PASAULES VESELĪBAS ORGANIZĀCIJAS IETEIKUMI DARBA VIETĀM COVID19 LAIKĀ

PVO atzīst, ka Darba devējiem un darbiniekiem ir izšķiroša loma COVID-19 apturēšanā un slimības ietekmes mazināšanā uz sabiedrību.  PVO mudina izveidot COVID drošas darba vietas un novērst slimības pārnešanu starp darbiniekiem, izmantojot šādus pasākumus:

Novērst COVID-19 izplatīšanos starp darbiniekiem

 • Ieviest attālinātu darba praksi (tāldarbs)
 • Sociālas distancēšanās pasākumus darba vietā, ja ir nepieciešama klātbūtne uz vietas (vismaz 1 metrs)
 • Rīkot mazāk tikšanās klātienē
 • Ierobežojiet apmeklētāju skaitu, kas ierodas darbavietā
 • Ierobežot ceļojumus
 • Nodrošināt paškarantīnu 14 dienu laikā cilvēkiem ar simptomiem vai ģimenes locekļiem ar simptomiem
 • Ikdienu pārbaudīt darbinieku ķermeņa temperatūru, lai darbinieki ar temperatūru netiek pielaisti darba vietai
 • Atvieglot piekļuvi ticamai informācijai, kas paredzēta darbiniekiem, lai veicinātu izpratni par slimību un tās simptomiem un personīgajiem profilakses pasākumiem (elpošanas etiķete, roku mazgāšana, sevis izolēšana, ja darbinieks ir slims)
 • Ikdienu pārbaudīt jaunumus un ievērot valsts iestāžu ieteikumus
 • pirms sapulces vai pasākuma rīkošanas ievērot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, aizsardzības un pašizolācijas pasākumus, ja sanāksme notiek nākotnē

Uzturēt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi:

 • Izstrādāt uzņēmējdarbības nepārtrauktības plānu
 • Izstrādāt ārkārtas situāciju plānu gan slimības uzliesmojuma laikam, gan, kad darbinieki atgriezīsies darbā pēc uzliesmojuma beigām atbilstoši nacionālās un vietējās veselības aizsardzības iestādes atļaujai un ieteikumiem
 • Veiciniet regulāru un rūpīgu roku mazgāšanu, kā arī labu elpošanas higiēnu darbinieku, darbuzņēmēju un klientu vidū
 • Bieži notīriet darba vietas ar dezinfekcijas līdzekļiem, ieskaitot paaugstināta riska zonas un vietas (piemēram, durvju rokturis, reģistratūras stends, lifti)
 • Nodrošiniet uz alkohola bāzes mazgājamās rokas mazgāšanas ierīces
 • Izveidojiet ziņošanas sistēmu par jebkādiem gadījumiem visiem darbiniekiem
 • Izveidojiet sistēmu, lai novērstu aizdomās turētu vai apstiprinātu gadījumu darbinieku kontaktus ar citiem darbiniekiem
 • Nodrošiniet labu telpu ventilāciju
 • Izstrādājiet pārtikas piegādes sistēmu, kas samazina kontaktus ar pārtikas piegādātājiem un izvairieties no jebkādām darbinieku rindām
 • Nodrošiniet darbinieku psiho-sociālo atbalstu pandēmijas laikā. Iekļaujiet garīgās veselības resursus cilvēkresursu politikā. Iespējams, ka jūsu darbinieki šajā periodā cieš no emocionālām grūtībām un, iespējams, izjutīs emocionālās grūtības pēc atgriešanās darbā

Avots