LBAS logo

Pateicamies par dalību Muzeju naktī!

2023. gada 13. maijā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) biroja iniciatīvu visi kopīgi ļāvāmies idejai – parādīt arodbiedrības no cita skatu punkta, ar plašu programmu atverot Arodbiedrību nama durvis Muzeju naktī.

LBAS vadība izsaka milzīgu pateicību LBAS dalīborganizācijām, kas atbalstīja un piedalījās šīs idejas ļoti sekmīgajā realizācijā, – cauri Arodbiedrību nama aktivitātēm Muzeju naktī izgāja gandrīz 500 cilvēku, kas tagad nepārprotami zina, kas ir arodbiedrības un ko tās dara.

Paldies visām dalīborganizācijām, kas sarūpēja savu biedru profesiju tērpus izstādei: Latvijas Aviācijas  darbinieku arodbiedrībai, Latvijas arodbiedrībai “Enerģija”, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrībai, Latvijas Meža nozares arodbiedrībai, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai, Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrībai, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes  darbinieku arodbiedrībai.

Paldies Latvijas arodbiedrībai “Enerģija” par īpašu finansiālo atbalstu organizatoru un dalīborganizāciju pārstāvju sadraudzības pasākuma organizēšanā.

Paldies Latvijas Arodbiedrību krājaizdevu sabiedrībai (LAKS) par finansiālo atbalstu izstāžu zāles aprīkojuma iegādei un īpašs paldies visai LAKS komandai Olgas Kazačkovas vadībā par dežūru atbildīgajā postenī pie LBAS ieejas durvīm, veicot apmeklētāju uzskaiti un grupu reģistrāciju ekskursijām.

Paldies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētājai Ingai Vanagai ar savu komandu un Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai (LVSADA) un personīgi LVSADA priekšsēdētāja vietniecei Līgai Bāriņai par sarūpētajām interesantajām norisēm visu Muzeju nakti.

Paldies Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājam Aldim Misēvičam un Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietniecei Anetei Kicei – par dežūrām un gida funkciju veikšanu.

Paldies Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai  (LIDA) un tās valdes loceklei Ingai Stafeckai – par palīdzību pasākuma sagatavošanas procesā un viktorīnas organizēšanā visa pasākuma gaitā!

Paldies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvei, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma direktorei Guntai Šmaukstelei par atbalstu un ieinteresējot savus audzēkņus darboties Raiņa ēdamistabā un nenogurstoši rūpēties par gardajām pankūkām visiem apmeklētājiem pasākuma laikā!

Paldies Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai un personīgi Vladimiram Novikovam par sarūpētajiem dzelzceļa modeļiem un dežūru un skaidrošanu visas nakts garumā!

Paldies par dežūrām Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētājas vietniecei Ligitai Brahmanei un LMNA pārstāvēm – Ilzei Kalniņai un Norai Krēgerei.

Paldies visiem atbalstītājiem un organizatoriem, kuri palīdzēja ar telpām, to dizainu un saturisko piepildījumu, lai mēs visi varētu patiesi izbaudīt šo vēsturiski māksliniecisko piedzīvojumu šajā 2023. gada Muzeju naktī!

LBAS ir saņēmis daudz atzinības un uzslavas par izcilu pasākuma norisi, kā arī ierosinājumu iedzīvināt dalību Muzeju naktī kā ikgadēju tradīciju!

Bez pašaizliedzīgā un saskaņotā LBAS biroja komandas darba tas nebūtu iespējams, tāpēc vislielākais paldies ikvienam LBAS biroja un saimnieciskā dienesta darbiniekam, bet jo īpaši – sabiedrisko attiecību speciālistei Sanitai Birkenfeldei par lielisko ideju un izcilu tās realizāciju!

LBAS vadība