LBAS logo

Pētījums “Darba un privātās dzīves līdzsvarošanas praktiskie risinājumi”

Vai zinājāt, ka darba koplīgumi Vācijā paredz iespēju ikgadējo darba algas palielinājumu samainīt pret papildus brīvdienām? Tā, piemēram, koplīgums starp arodbiedrību IG Metall un darba devēju organizāciju Gesamtmetall no 2020.gada paredzēja izmaksāt darbiniekam vienreizēju ikgadēju maksājumu 400 euro apmērā, kuru iespējams samainīt pret 8 brīvām dienām (2 no tām kā papildus dienas), lai veiktu bērnu aprūpes pienākumus (bērniem līdz astoņu gadu vecumam) vai rūpes par ģimenes locekļiem (atbilstoši dažādām aprūpes vajadzībām).

Par esošo iniciatīvu un citām var lasīt Latvijas Brīvo arobdiedrību savienības projekta “Balance for all – B4A” (“Līdzsvars visiem – B4A”) izdotajā pētījumā “Darba un privātās dzīves līdzsvarošanas praktiskie risinājumi”. Pētījuma autore ir Oksana Žabko, taču pētījuma satura izstrādē piedalījās arī LBAS dalīborganizācijas un Dzimumu līdztiesības padome, daloties ar darba koplīgumu labās prakses piemēriem uzņēmumos. Pētījumā ir sniegtas arī rekomendācijas par Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/1158 (2019. gada 20. jūnijs) par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem ieviešanu Latvijā, kā arī aplūkoti citu valstu darba koplīgumu labās prakses piemēri. Pētījuma izdošanu atbalsta Labklājības ministrija un tiek finansēts ar Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020.gadam atbalstu.

Pētījumu lasiet šeit.