LBAS logo

Profesionālās izglītības attīstības jautājumi – sociālo partneru dienas kārtībā

Trešdien, 8. jūnijā, notika Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, kurā tikās darba devēju, arodbiedrību un valsts puses pārstāvji.

Ir pieejami pirmie rezultāti augstākās izglītības absolventu darba gaitu monitoringam, un procesā ir profesionālās izglītības absolventu darba gaitu monitoringa sistēmas izveide. Pirmie rezultāti liecina, ka augstākās izglītības absolventiem ir par 31,8% augstāka darba samaksa attiecībā pret valstī vidējo, savukārt otrajā gada pēc absolvēšanas tie ir pat 41,7%. Katrs jaunietis pirms lēmuma pieņemšanas, kurā augstskolā un programmā studēt, varēs izvērtēt monitoringa datus gan par absolventu ienākumiem, gan nodarbinātību pēc vairākiem parametriem, t.sk., augstskolas un nozares.

PINTSA sēdē norisinājās diskusija par profesionālās izglītības programmu finansēšanas pilnveidi.  Kā sistēmas trūkumu arodbiedrību puses pārstāvji minēja to, ka skolu pedagogiem nav pieejamas veselības apdrošināšanas polises. Turpretī valsts puses pārstāvjiem ministrijā ir šādas veselības apdrošināšanas polises, tas norāda uz zināmu nevienlīdzību. Arodbiedrība arī aktualizēja jautājumu par valsts valodas zināšanu pazemināšanās ietekmi uz turpmāku iespēju turpināt izglītību pēc pamatskolas izglītības iegūšanas. Visskaudrāk tas ir novērojams profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu vidū, kur ar nepilnīgu jeb vāju valsts valodas zināšanu līmeni ir grūtības apgūt pamata priekšmetus.

Izglītības un zinātnes ministrija no savas puses prezentēja pirmos profesionālās izglītības iestāžu stratēģiju izstrādes procesa rezultātus, tai skaitā izglītības programmu pārklājumu un reorganizācijas plānus.    

Sagatavoja: Linda Romele,
LBAS eksperte