LBAS logo

Profesionālās izglītības iestādes aicinātas pieteikties lekcijām pirms konkursa PROFS 2021

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir izsūtījusi aicinājumus Latvijas profesionālās izglītības iestādēm pieteikt audzēkņus darba tiesību un darba aizsardzības lekcijām, kas notiks attālināti, ZOOM vidē, 29. septembrī plkst. 9.00. Tā būs pēdējā izglītojošā aktivitāte pirms LBAS konkursa PROFS 2021, kas šogad risināsies attālināti.

LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls informēs par nelaimes gadījumu statistiku un to cēloņiem, nepieciešamo darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā/ iestādē, darba aizsardzības pasākumiem, darba vides riskiem, to izvērtēšanu, individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. darba aizsardzības jautājumiem.

Savukārt LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs lekcijas laikā informēs par Darba likumā noteiktajiem darba tiesību pamatjautājumiem un organizēs mini konkursu PROFS.

Konkursa PROFS mērķis ir veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt jauniešu – profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par sociālo dialogu.

Konkursa rīkotāja ir LBAS, un konkurss tiek rīkots Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.

Konkursā varēs piedalīties jaunieši — personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas konkursa norises laikā apgūst vidējās profesionālās izglītības un arodizglītības programmas.

Konkursa reģionālie pusfināli un fināls sastāvēs no vairākām daļām: mājas darba, viktorīnas un praktiskiem uzdevumiem par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu. Norādījumi par mājas darbu tiks nosūtīti pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas.