LBAS logo

SDO konferencē tiek pieņemts spēcīgs aicinājums uz rīcību

Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) ikgadējā Starptautiskā darba konference ir beigusies, pieņemot stingru un saskaņotu atbildi uz COVID-19 pandēmijas postošo ietekmi.

Plāns, kas tika pieņemts ar valdības, arodbiedrību un darba devēju pārstāvju vienbalsīgu atbalstu, paātrina SDO simtgades deklarācijas īstenošanu.

Šarana Burova, ITUC ģenerālsekretāre, sacīja: “Šis plāns liek jaunajam sociālajam līgumam darboties – visiem darba ņēmējiem, darba ņēmēju tiesībām, arodveselībai un darba drošībai, pienācīgām minimālajām algām un maksimālajam darba laikam.

Tas attiecas uz piecām darbinieku prasībām pēc darbavietu radīšanas, īpaši attiecībā uz vidi, tiesībām, vispārēju sociālo aizsardzību, vienlīdzību un iekļaušanu. Tā aicina īstenot fiskālo, monetāro, kā arī tirdzniecības un investīciju politiku, kas darbojas cilvēku labā, kas ir izšķiroši, ņemot vērā taupības politikas neveiksmīgo nespēju tikt galā ar pasaules finanšu krīzi tikai pirms vairāk nekā desmit gadiem. Plānā ir aplūkoti arī starptautisko uzņēmumu piegādes ķēdes pienākumi.

Turklāt ir apsveicama stingra apņemšanās nodrošināt vispārēju piekļuvi vakcīnām, testiem un ārstēšanai, kā arī nepieciešamību pēc rūpniecības politikas. Šie un citi galvenie aicinājuma uz darbību elementi ir pamats atveseļošanai un noturībai, kad mēs cīnāmies ar pandēmijas sekām un strādājam, lai to kontrolētu.”

Vispārēja sociālā aizsardzība

Galvenā iespēja virzīt šo darba kārtību būs liela starptautiskā politikas foruma sasaukšana kopā ar citām institūcijām.

Pieprasījums pēc vispārējas sociālās aizsardzības tika pastiprināts Rezolūcijā par sociālo drošību. Svarīgi šīs rezolūcijas elementi ir:

  • SDO vadošā loma starptautiskajā sociālās aizsardzības sistēmā;
  • sociālā aizsardzība kā kritisks atveseļošanās un noturības pret nākotnes krīzēm faktors;
  • vajadzība pēc lielākas starptautiskās solidaritātes sociālās aizsardzības finansēšanā un SDO iesaistīšanās Globālā sociālās aizsardzības fonda ierosināšanā un izveidošanā;
  • visu oficiālo un neoficiālo nozaru darbinieku pārklājums un pastiprināta rīcība, lai formalizētu neformālo darbu.

Konferences komiteja Standartu piemērošanā apsprieda nodarbinātības un pienācīgas kvalitātes nodarbinātības veicināšanas veidus un pieņēma stingrus secinājumus par vairākām valstīm, kurās tiek aizskartas darba ņēmēju tiesības, tostarp par Baltkrieviju, Hondurasu, Honkongu un Zimbabvi. Secinājumi tika pieņemti arī par 15 citām valstīm.

Baltkrievija un Mjanma

Baltkrievijas valdība atklāti draudēja ar ITUC saistītajam uzņēmumam BKDP un apgalvoja, ka apspriežamie jautājumi ir ārpus SDO darbības jomas. Darba devēji šajā komitejā turpināja centienus graut tiesības streikot, kā arī koplīgumus.

Pret Mjanmu tika pieņemta stingra rezolūcija, aicinot atjaunot demokrātiju un civilo varu un izbeigt militārās huntas vardarbīgos uzbrukumus tiem, kas pret to iebilst. Konference arī atteicās akreditēt izvirzītos huntas pārstāvjus.

“Šī konference uzsvēra sociālā dialoga vērtību un SDO unikālās trīspusējās struktūras spēku. SDO ir centrā, vadot daudzpusēju rīcību pandēmijas jomā. Jebkura kolektīvo sarunu un biedrošanās brīvības, tostarp tiesību streikot, vājināšanās vājinātu pašu SDO. Mēs ceram uz konstruktīvām diskusijām ar darba devējiem par šo un citiem galvenajiem jautājumiem, ”sacīja Šarana Burova.

Vēl divi konferences segmenti ar tematiskām diskusijām par nevienlīdzību un darba pasauli, kā arī prasmēm un mūžizglītību notiks novembrī un decembrī.

*Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC) pārstāv 200 miljonus dalībnieku no 332 dalīborganizācijām 163 valstīs un teritorijās.