LBAS logo

SDO – Pasaules Darba tiesību parlamenta 100 gadu jubileja

Starptautiskā Darba organizācija (SDO), būdama viena no vecākajām specializētajām ANO aģentūrām, gatavojas svinībām, lai atzīmētu tās 100. gadadienu. SDO dzimšanas diena ir būtisks notikums Latvijas arodbiedrību kustībai.

SDO ir vienīga ANO aģentūra, kura darbojas uz trīspusējās paritātes principa, proti, tajā lēmumus, kopīgi vienojoties, pieņem valstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji. SDO apvieno 187 pasaules dalībvalstis, lai noteiktu darba standartus, izstrādātu politikas un programmas, kas veicinātu cienīgu darbu visiem. SDO tika dibināta 1919. gadā kā daļa no Versaļas līguma, kas tika parakstīts pēc Pirmā pasaules kara, lai atspoguļotu pārliecību, ka universālu un ilgstošu mieru var panākt tikai tad, ja tas ir balstīts uz sociālo taisnīgumu un sociālo dialogu.

Ko SDO nozīmē darbiniekiem un arodbiedrībām?

SDO ir pasaules mēroga parlaments, kas pieņem starptautiskus standartus par darba tiesībām. Tā ir vienīgā starptautiskā institūcija, kurā arodbiedrībām ir “balss” lēmumu pieņemšanā. Pateicoties SDO un arodbiedrību iniciatīvai, mums ir tādas tiesības, kuras jau sen uzskatām par pašsaprotamām darba dzīvē – tiesības uz maksimālā darba laika ierobežošanu (8 stundu darba diena) un garantētu atpūtas laiku, tiesības uz virsstundu, nakts darba ierobežošanu un apmaksu, tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, maternitātes aizsardzību, tiesības uz darba un veselības aizsardzību.

Pats svarīgākais, pateicoties SDO, mums ir tiesiski garantēta arodbiedrību brīvība (tiesības apvienoties organizācijās), tiesības uz koplīgumu un streikojošo darbinieku interešu kolektīvo aizsardzību. Eiropas Cilvēktiesību tiesa, interpretējot Eiropas tiesību instrumentus par apvienošanās brīvību, koplīgumu slēgšanu un streika tiesībām, izmanto SDO konvencijas un rekomendācijas.

Latvijā tieši SDO konvencijas un rekomendācijas kalpoja par pamatu jaunā Arodbiedrību likuma pieņemšanai 2014. gadā.

Šī gada garumā visā pasaulē notiks vairāki atzīmēšanas pasākumi, lai izceltu organizācijas sasniegumus un lomu, ko tā spēlē ikviena cilvēka dzīvē. Tā būs arī iespēja vēlreiz apstiprināt SDO pamatvērtības un redzējumu, gatavojoties tās otrajam simtgades periodam.

Pirmais nozīmīgākais punkts 2019. gadā bija Pasaules Darba komisijas ziņojuma atklāšana 22. janvārī. Ziņojums ir kulminācija procesam, kas sākās 2016. gadā ar vairāku diskusiju organizēšanu SDO dalībvalstīs par darba nākotni. Tika izveidota Globālā komisija, lai pārbaudītu sociālā dialoga rezultātus, kas ir daļa no padziļinātas izpētes par to, kā sasniegt tādu darba nākotni, kas visiem nodrošina cienīgas un ilgtspējīgas darba iespējas. Ziņojums tiks apspriests SDO simtgades Starptautiskajā darba konferencē, kas norisināsies no 10. līdz 21. jūnijam Ženēvā, un paredzams, ka tā pieņems jaunus nozīmīgus standartus (konvenciju un rekomendāciju), lai cīnītos pret vardarbību un uzmākšanos darba pasaulē.

No 26. līdz 28. jūnijam ar īpašu notikumu Parīzē tiks atzīmēts SDO ieguldījums Versaļas līguma parakstīšanas 100. gadadienā. SDO galvenajā mītnē Ženēvā no 24. līdz 29. novembrim plānota Sociālās aizsardzības nedēļa „100 gadu sociālā drošība: ceļš uz vispārēju aizsardzību”.

SDO nav tālajā Ženēvā esoša organizācija, kas ir atrauta no Latvijas realitātes. SDO, tās tiesību avoti, aktivitātes, uzraudzības mehānisms ir instrumenti, kurus ir vērtīgi izmantot arodbiedrību darbā. Taču mēs zinām par tiem ļoti maz. Diemžēl Latvijā SDO kā ANO aģentūra nav starp populārākajām – tā ir ANO aģentūra, kas tiek finansēta no valsts budžeta.

Latvijas valdības un sociālo partneru dalībai SDO darbā tiek piešķirts nepietiekams finansējums. Arī SDO pārstāvji reti ir apciemojuši Baltijas valstis pēdējo 20 gadu laikā, kā rezultātā zināšanas un izpratne par SDO un tās instrumentiem Latvijas valsts iestādēs, kā arī darba devēju un arodbiedrību vidū ir vājas. Līdz ar to LBAS pauž cerību, ka nākotnē, izprotot SDO tiesisko instrumentu ietekmi uz Latvijas darba tiesību sistēmu, Latvijas valdības un sociālo partneru dalībai SDO tiks piešķirtas lielākas investīcijas, laiks un cilvēkresursi.

Vairāk par SDO tiesību instrumentiem un šo instrumentu ieviešanas uzraudzības mehānismu var lasīt šeit: LBAS Vēstis Nr. 166, 32.lpp.