LBAS logo

Sēru vēsts

Ar skumjām paziņojam, ka 25. oktobrī mūžībā devies LBAS priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins (1971 – 2021).

Paldies Tev, Aleksandr, par mūža devumu arodbiedrībām, – par biedra un drauga plecu un komandas darbu. Tava pozitīvā attieksme, padarītie darbi, domas un ieceres aizvien ir kopā ar mums.

Izsakām dziļu līdzjūtību ģimenei, kolēģiem un draugiem, Aleksandru pēkšņi un traģiski zaudējot.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība