LBAS logo

Sēru vēsts

Dziļās sērās paziņojam, ka 24. maijā 63 gadu vecumā mūžībā devies mūsu kolēģis un draugs Jans Guzs, Polijas Arodbiedrību konfederācijas OPZZ priekšsēdētājs.

Jans Guzs jau agrā jaunībā iesaistījās arodbiedrību kustībā, cīnoties par darbinieku tiesībām, līdztiesību un sociālo taisnīgumu. Laika posmā no 1997.gada līdz 2004. gadam bija OPZZ priekšsēdētāja vietnieks, bet kopš 2004. gada aktīvi darbojās kā OPZZ priekšsēdētājs.

J. Guzs bija svarīga persona Polijas Sociālā dialoga komitejā, un no 2015.gada kā līdzpriekšsēdētājs vadīja šo komiteju, iestājoties pret diskrimināciju, par migrantu tiesībām un algas palielinājumu Polijas darba ņēmējiem.

J. Guza bēres notiks 29. maijā viņa dzimtajā pilsētā Biala Podlaska.