LBAS logo

Sieviešu un vīriešu atalgojuma starpības pārskatāmība

Paredzams, ka Eiropas Komisijas piedāvājums par saistošiem noteikumiem attiecībā uz Sieviešu un vīriešu atalgojuma starpības pārskatāmību tiks pieņemts Eiropas Komisijā š.g. 26.februārī.

Iepriekšējā dienā, 25.februārī, no plkst.12.00 līdz 13.00 pie EK ēkas Berlaymont HQ Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) kopīgi ar Beļģijas arodbiedrībām rīkos teatrālu simbolisku akciju ” Sieviešu un vīriešu atalgojuma pārskatāmība – nost ar slepenību!”, lai pievērstu uzmanību arodbiedrību prasībām veikt efektīvus pasākumus, nodrošinot atalgojuma pārskatāmību, tādējādi cīnoties pret sieviešu un vīriešu atalgojuma starpību. Šis ir arodbiedrību jautājums un arodbiedrībām jābūt pirmajās rindās savu ideju aizstāvībai.

Šeit atrodama saite uz ETUC paziņojumu par sieviešu un vīriešu atalgojuma starpības pārskatāmību: https://www.etuc.org/en/publication/gender-pay-gap-end-secrecy

VIENĀDS ATALGOJUMS

Mēs visi vēlamies, lai pret mums izturas godīgi. Kopš 1975. gada ES ir spēkā tiesību akti par vienlīdzīgu atalgojumu.

Vīriešu un sieviešu bruto stundas darba samaksa ES atšķiras par 16%. Sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības ES ir ļoti lēni samazinājušās no 27% Igaunijā līdz 2% Slovēnijā. Kopējā atšķirība starp dzimumiem ES ir šokējoša – 40% apmērā. Ja sievietēm maksātu tikpat cik vīriešiem, nabadzības līmeni strādājošo sieviešu vidū varētu samazināt uz pusi un no nabadzības tiktu izglābti 2,5 miljoni bērnu.

Viena ļoti efektīva lieta, ko ES varētu darīt, lai panāktu vienlīdzīgu atalgojumu, būtu radīt lielāku atvērtību attiecībā uz atalgojumu un atalgojuma nevienlīdzību.

DZIMUMU ATALGOJUMA PĀRSKATĀMĪBA DARBOJAS

Darba samaksas pārskatāmība ir reāls risinājums, lai samazinātu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem. Dažas dalībvalstis jau ir veikušas pasākumus šajā virzienā. Tagad ir pienācis laiks ieviest ES tiesību aktus par atalgojuma pārskatāmību.

 • Portugālē, aicinot darba devējus sniegt darbiniekiem informāciju par vidējām algām, tiek uzskatīts, ka tas ir iemesls, kāpēc darba samaksa starp dzimumiem ir relatīvi neliela.
 • Francijā likums, kas paredz, ka darba devējiem un arodbiedrībām reizi gadā darba samaksas sarunu laikā ir jāapspriež dzimumu darba samaksas atšķirības, panāca, ka darba koplīgumu skaits par darba samaksas atšķirību starp dzimumiem pirmajos trīs gados pieauga no 3% līdz 10%.
 • Dānijā darba samaksas atšķirība starp dzimumiem ir samazinājusies par 7% 1000 uzņēmumos, uz kuriem attiecas likums, kas uzliek par pienākumu ziņot dzimumu atalgojuma statistiku.

ETUC AICINA PIEŅEMT ATALGOJUMA PĀRSKATĀMĪBAS DIREKTĪVU

ETUC aicina izstrādāt jaunu ES direktīvu par darba samaksas starp dzimumiem pārskatāmību, kas izbeigtu maksājumu slepenību:

 • aizliegt darba samaksas slepenības klauzulas līgumos, lai darba ņēmēji varētu apspriest darba samaksu;
 • pieprasīt informāciju darba vērtēšanai ar mērķi noteikt vienādu atalgojumu par vienādu darbu;
 • pieprasīt visiem darba devējiem sagatavot informāciju par atalgojumu (revīziju) un gada rīcības plānus par darba samaksas vienlīdzību;
 • atbalstīt arodbiedrības sarunās ar darba devējiem, lai novērstu darba samaksas atšķirības;
 • pieprasīt darba sludinājumos iekļaut atalgojuma diapazonu;
 • novērst darba devēju slēpšanos aiz privātuma, datu aizsardzības vai administratīvā sloga, lai izvairītos no samaksas pārskatāmības;
 • nodrošināt pārskatāmību attiecībā uz visu atalgojuma paketi, tostarp pabalstiem, prēmijām, pensijām, labumiem utt.;
 • piemērot sankcijas darba devējiem, kuri neveic atbilstošus pasākumus.