LBAS logo

Sievietes par to pašu darbu saņem par 800 eiro mazāk nekā vīrieši

Sievietes, kuru darbs prasa tādu pašu prasmju līmeni, izglītību un fizisko piepūli kā vīriešu darbs, joprojām saņem mazāku atalgojumu, neskatoties uz vairāk nekā 45 gadus senajiem ES tiesību aktiem par vienādu atalgojumu.

Salīdzinot algas ražošanas nozarē, tika konstatēts, ka sievietēm, kuras ražo t.s. “baltās preces” –  mājsaimniecības tehniku, tiek maksāts ievērojami mazāk nekā vīriešiem, kuri ražo automašīnas, lai gan abiem darbiem ir vajadzīgas vienādas kompetences.

Vācijā sievietēm tehnikas ražošanas nozarē, kas strādā tādu pašu darbu kā vīrieši automobiļu rūpniecībā, maksā vidēji par EUR 865 mēnesī mazāk (bruto).

Rumānijā sievietes, kas strādā tehnikas ražošanas nozarē, vidēji mēnesī (neto) nopelna par 244 eiro mazāk nekā vīrieši automobiļu nozarē.

Ražošanas nozares darbinieki Vācijā: Vienādā vecumā, pie pilnas darba slodzes ar nenoteikta laika darba līgumu, vidēja izmēra uzņēmumā, gada griezumā.

Plaisa: 865 eiro (19,7%)

Ražošanas nozares darbinieki Rumānijā: Vienādā vecumā, pie pilnas darba slodzes ar nenoteikta laika darba līgumu, vidēja izmēra uzņēmumā, gada griezumā.

Plaisa: 244 eiro (32,5%)

Piemēri, ko sniedz ETUC dalīborganizācija industriAll Europe, parāda, ka dziļi ir iesakņojusies attieksme pret sieviešu veiktā  darba vērtību, un tas joprojām ir galvenais iemesls zemajam atalgojumam miljoniem strādājošo, tostarp, apkopējām un aprūpētājām Covid frontes līnijā.

ETUC un industriAll Europe aicina veikt “saistošos pasākumus dzimumu atalgojuma pārredzamībai”, ko solīja Ursula von der Leyen, lai darba ņēmējiem un arodbiedrībām ļautu piekļūt informācijai par atalgojuma līmeņa noteikšanas kritērijiem, lai palīdzētu viņiem vienoties par vienādu atalgojumu par vienādas vērtības darbu.

To darot, ES sekotu Jaunzēlandes valdības pēdām, kas novembrī pieņēma grozījumu valsts Vienlīdzīgas darba samaksas likumā, kas nodrošina, ka sieviešu algas tiek “noteiktas, ņemot vērā to, kā vīrietim maksātu par to pašu darbu saistībā ar prasmēm, atbildību, apstākļiem un piepūles pakāpi.”

Līdzīgas klauzulas tika iekļautas 3000 vārdu direktīvas projektā, kuru nesen publicēja ETUC, lai iedvesmotu Eiropas Komisiju, kā to panākt.

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretāra vietniece Estere Linča sacīja: „Salīdzinot sieviešu un vīriešu atalgojumu ražošanas nozarē, skaidri redzams, ka sievietēm tiek maksāts mazāk, pat ja viņu darbam ir vajadzīgas tādas pašas prasmes un fiziskās pūles kā vīriešiem. Covid krīze ir arī parādījusi dziļi iesakņojušos aizspriedumus attiecībā uz algām profesijās, kurās dominē sievietes, un aprūpētāji un apkopēji tiek atzīti par “būtiskiem”, neskatoties uz to, ka viņi ir vieni no viszemāk atalgotajiem. Mums ir nepieciešams, lai Eiropas Komisija izpildītu solījumu par darba samaksas pārredzamības direktīvu, kas nodrošinātu, ka vīrieši un sievietes beidzot saņem vienādu atalgojumu par vienādas vērtības darbu.”