LBAS logo

Situācija Baltkrievijā: kopīgs ETUC/PERC paziņojums

2020.gada 12.augustā

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) un Viseiropas Reģionālā padome (PERC) ar lielām bažām seko pašreizējai situācijai Baltkrievijā pēc nesenajām prezidenta vēlēšanām. ETUC un PERC pieprasa nekavējoties atbrīvot arodbiedrību pārstāvjus, kas aizturēti par piedalīšanos miermīlīgos protestos pret falsificētām vēlēšanām, jo īpaši Nikolaju Ziminu, bijušo Baltkrievijas Neatkarīgās arodbiedrības priekšsēdētāju, un Ogļraču Neatkarīgās arodbiedrības UMTO priekšsēdētāju Maksimu Seredu.

ETUC un PERC uzskata:

  1. Vēlēšanu norise krāpnieciska: galvenie opozīcijas kandidāti tika vajāti un viņiem neļāva konkurēt, savukārt diktators Aleksandrs Lukašenko – pie varas kopš 1994. gada – tika pasludināts par uzvarētāju, neskatoties uz skaidriem pierādījumiem, ka vairākums iedzīvotāju balsoja pret viņu.
  2. Spēka izmantošana, lai apspiestu cilvēku neapmierinātību, kā arī pret miermīlīgiem protestētājiem visā valstī, tostarp pilsoņu apcietināšanu un aizturēšanu.
  3. Interneta un plašsaziņas līdzekļu apspiešana, ceļu blokādes, žurnālistu aizturēšana un iebiedēšana, lai apturētu informācijas plūsmu par situāciju valstī un novērstu publiskas diskusijas un jebkādu kolektīvu reakciju uz krāpšanos vēlēšanās.
  4. Darba ņēmēju vajāšana, kuri īsteno savas cilvēktiesības, lai apturētu savu darbu protestējot.

ETUC un PERC aicina Baltkrievijas iestādes:

Nekavējoties pārtraukt jebkādu vardarbību, atbrīvot visus arestētos un ieslodzītos protestētājus un saukt pie atbildības visas amatpersonas, kas ir atbildīgas par pārmērīgu spēka pielietošanu pret miermīlīgiem demonstrantiem.

Iesaistīties dialogā ar opozīciju, lai sāktu jaunu vēlēšanu procesu Vēlēšanu komitejas uzraudzībā, kurai var uzticēties visas puses, tostarp starptautiskie novērotāji.

Nodrošināt interneta savienojuma tūlītēju atjaunošanu, atbloķēt ceļus, ļaut žurnālistiem brīvi darīt savu darbu, lai informētu iedzīvotājus par situāciju valstī un ārpus tās.

Eiropas arodbiedrību kustība mudina Eiropas Savienību sasaukt steidzamu ES samitu, lai izvērtētu Baltkrievijas iestāžu rīcību un pārskatītu ES attiecības ar Baltkrieviju. Tas ietver samērīgu sankciju atkārtotu ieviešanu par krāpšanos vēlēšanās un vardarbību, kā arī sadarbības pārskatīšanu ar valsti, tostarp Austrumu partnerības ietvaros. Steidzami jārisina arī jautājums par atbalsta palielināšanu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, tostarp neatkarīgajām arodbiedrībām, un jebkāda ES finansiālā atbalsta pārtraukšanu valdības un valsts kontrolētajiem projektiem, tostarp ar daudzpusējo attīstības banku starpniecību.

ETUC un PERC atbalsta:

Baltkrievijas iedzīvotājus, kuri skaidri pauda savu izvēli un vēlmi pēc politiskām pārmaiņām.

Baltkrievijas neatkarīgās arodbiedrības, kas ir lielākā demokrātiskās un neatkarīgās pilsoniskās sabiedrības kustība.

Darba, pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību aktīvistus, kas pievienojās protestiem pret valsts pārņemšanu, krāpšanos un brīvības ierobežošanu no esošā režīma puses.

“Eiropas arodbiedrību kustībai nebija ilūziju par Baltkrievijas režīma būtību. Lai gan ar politieslodzīto atbrīvošanu pietika, lai dažas ES amatpersonas pāršķirtu jaunu lappusi attiecībās ar Baltkrieviju, bija skaidrs, ka režīms nebija un nav atvērts reālām pārmaiņām. Tas ir turpinājis apspiest demokrātiskas iestādes, neatkarīgu pilsonisko sabiedrību un arodbiedrību kustību, un ir pārkāpis savu pilsoņu pamattiesības un brīvības. Par to skaidri liecina nesenā vēlēšanu kampaņa un sekojošais jaunais represiju vilnis. Mēs atbalstām Baltkrievijas iedzīvotāju, neatkarīgu arodbiedrību un pilsoniskās sabiedrības prasības. Mēs novērtējam nesenās ES augstās pārstāves deklarācijas. Tomēr mēs aicinām Eiropas Savienību uz spēcīgu un nepārprotamu reakciju un uz attiecību ar Baltkrieviju atkārtotu novērtēšanu saskaņā ar ES vērtībām un principiem. Mēs sadarbojamies ar saviem brāļiem un māsām no Baltkrievijas Demokrātisko arodbiedrību kongresa un paužam savu solidaritāti viņu ilgstošajai cīņai par darba ņēmēju un arodbiedrību tiesību un brīvību ievērošanu valstī”, pauda Luka Visentini, ETUC un PERC ģenerālsekretārs.