LBAS logo

Šobrīd ir laiks stāties arodbiedrībās

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un tās dalīborganizācijas ļoti nopietni strādā kā sociālie partneri, apzinoties, ka šobrīd, ārkārtas situācijas laikā, ir cits darba režīms, ka ir nepieciešams ātri un operatīvi iejaukties, ātri atbildēt uz jautājumiem un dot priekšlikumus.

Galvenais ir – aizstāvēt pamatotas darbinieku intereses, lai nebūtu tāda situācija, ka uz tiem cilvēkiem, kuri nodrošina pievienotās vērtības radīšanu, dažādu pakalpojumu sasniegšanu, dažādu preču ražošanu – lai uz viņu pleciem nebūtu uzlikts lielākais krīzes smagums.

Mūsu mērķis ir – uzņēmumu noturēšana ekonomiskajā apritē. Mēs apzināmies arī to, ka, ja šī krīze ies dziļumā, tad, iespējams, uzņēmumu saimnieciskā darbība kļūs vēl stingrāk ierobežota. Svarīgi ir, lai mēs ar kopīgiem spēkiem varētu noturēt gan ekonomiku, gan veselību, un pārvarēt šī vīrusa izraisītās ekonomiskās un sociālās sekas.

Šobrīd, pateicoties arodbiedrību nostājai par to, lai nodrošinātu ienākuma nodokli gan darbam, gan kapitālam 20 procentu apjomā, – esam devuši iespēju uzņēmumiem uzkrāt līdzekļus, jo ieguldījumam uzņēmumos, iekārtās, darba apstākļu uzlabošanai ir 0 procentu ienākuma nodoklis. LBAS kongresa lēmums neaplikt ar nodokli uzņēmuma ieguldījumu savā attīstībā ir devis mūsu uzņēmumiem daudz lielāku spēku.

Pateicoties arī arodbiedrību nostājai, šobrīd esam spēcīgāki nekā 2008.gada krīzē, – nav tādas nelīdzsvarotības ekonomikā, nav nekustamā ipašuma un kredītu burbuļa, nav milzu inflācijas un ir augsts Latvijas kredīta reitings. Esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies pandēmiju apturēt, un neviena  darbinieku grupa, īpaši tās, kas ir arodbiedrībā, nebūs zaudētāju rindās. Taču pie tā visiem arodbiedrību biedriem ir kopīgi jāstrādā Protams, zaudētāji esam mēs visi saistībā ar darba aktivitātes samazinājumu. Bet arī šī situācija mums ir jāizmanto, kā to ir teikuši senie ķīnieši – krīze ir, pirmkārt, apdraudējums jeb briesmas un vienlaikus  arī iespējas. Šī situācija mums liek daudzas lietas darīt daudz efektīvāk, kaut vai – sanāksmes noturēt online vidē un vairāk strādāt attālināti, taupot savu laiku un citus resursus.

Esam atrisinājuši virkni jautājumu, kas mūsu biedriem šajās dienās ir radušies. Piemēram, atsevišķos gadījumos netika ievērotas koplīgumu tiesības. Mums ir izdevies tās turēt ļoti augstu – piemēram, Ūdenstransporta darbinieku federatīvās arodbiedrības biedriem Ventspils ostā banka aizturēja biedru naudas iemaksas ASV sankciju dēļ. Šonedēļ izdevās panākt to pārskaitījumu  par iepriekšējiem trim mēnešiem.

Tāpat par bezdarbnieku pabalstu – to noteikti izcīnīsim tajā apjomā, kāds tas bija līdz samazināšanai iepriekšējā gadā. Ja šī situācija ieilgs, tad vajadzēs vēl papildus  prasīt un nodrošināt bezdarbnieku pabalstu ilgākam laika periodam. Jo darbiniekiem ir vajadzīgs darbs, bet tiem, kam šīs pandēmijas apstākļos to nevar nodrošināt, ir nepieciešami reāli iztikas līdzekļi. Nedrīkst aizmirst nevienu darbinieku, nevienu ģimeni nedrīkst atstāt bez iztikas līdzekļiem, tādēļ LBAS risinās situāciju ar atbalstu tieši bērniem, – esam politiķus uzrunājuši, papildu atbalsts sekos,  – vai tas būs ģimenes valsts pabalsta pieaugums, vai kā citādi – par to vēl jādiskutē.

LBAS atbalstīja dīkstāves pabalstus un aicināja tos attiecināt uz plašākām darbinieku grupām. Mēs ejam soli pa solim, meklējam tās “šaurās” vietas, kas vēl nav uzietas, bet prioritāte ir tiem darbiniekiem un arodbiedrības biedriem, kas nav ēnu ekonomikā, kas ar nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksām ir nodrošinājuši valsts pamata, sociālo un pašvaldību budžetu.

Piemēram, slēgtajā valdības sēdē bija darba devēju puses piedāvājums – ja nu nevar nodrošināt darba samaksu pilnā apjomā, tad, ignorējot Darba likuma normas, varētu maksāt arī 75% no darba samaksas. LBAS uzreiz norādīja, ka tas nav nepieciešams, un to var risināt darba likumdošanas ietvaros, kaut vai   vienojoties par saīsinātu darba laiku nevis vienkārši darbiniekam  atņemot darba samaksas daļu. Un šo darba devēju ierosinājumu valdība noraidīja.

Protams, ja  darbs nevar tikt veikts, kā tas, piemēram, ir starptautisko pasažieru pārvadājumu jomā, vai tiek veikts epizodiski, ir grūti runāt par pilnu darba samaksu. Noteikti ar izmaiņām attiecīgajā likumā ir jāatbalsta nacionālās aviokompānijas “airBaltic” darbinieki, kas pēc pamatota valdības lēmuma par starptautisko pasažieru pārvadājumu apturēšanu, ir palikuši ārpus krīzes pabalsta rāmja.

Pēc Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības (LTFJA) ierosinājuma tiek meklēts arī risinājums jūrnieku situācijai, kuri ir “iesprostoti” Latvijā un netiek uz saviem kuģiem. Šobrīd LTFJA savu iespēju robežās jau sniedz atbalstu šiem jūrniekiem un viņu ģimenēm. Vienlaikus esam vienojušies ar Finanšu ministriju, ka atradīsim iespēju maksāt dīkstāves pabalstus arī šiem jūrniekiem, it īpaši, ja krīze ieilgs.

Ir vajadzīgas nozaru un uzņēmumu arodbiedrību iniciatīvas, lai apzinātu,  kur mūsu biedriem ir kāda problēma, kas vēl nav risināta. Mums kopīgiem spēkiem un ar arodbiedrības starpniecību ir šī dienas kārtība jāveido. Un jāpiedāvā problēmu risinājumi, un tie noteikti tiks pieņemti. Jo stipŗākas ir arodbiedrības, jo veiksmīgāki risinājumi darbiniekiem, tāpēc aicinu stāties arodbiedrībās tos darbiniekus, kuri vēl nav mūsu biedri. Atbalstot arodbiedrības, mēs atbalstām sevi un savas ģimenes, atbalstām taisnīgākus risiņājumus Latvijā.

Ir ārkārtīgi liela nozīme nozaru arodbiedrībām un arodorganizācijām uzņēmumos, kas tad arī strādā un skaidro situāciju darbiniekiem un pārstāv darbinieku intereses sarunās ar darba devējiem. Arī man personiski smagās diskusijās Ministru kabineta sēdēs nācās argumentēt par to, ka šī informēšana, konsultēšanās  un sociālais dialogs ar arodbiedrību, pieņemot lēmumus, ir obligāts un nepieciešams, jo tieši tādā veidā mēs varam atrast pašus labākos risinājumus. Mūs atbalstīja arī Tieslietu ministrija un Labklājības ministrija. Un mēs uzsvērām, ka šī informēšana un konsultācijas ir jāietver tieši likumprojekta  “Iestāžu darbības likums sakarā ar COVID-19 izplatību” anotācijā. Tas noteikti ir arodbiedrību panākums, ka saglabājas Darba likuma 106.pantā minētais pienākums laikus uzsākt informēšanu un  konsultēšanos ar darbinieku pārstāvjiem.

LBAS eksperti jau kādu laiku strādā pie jautājuma, kā risināt situāciju ar uzņēmumu “Latvijas Finieris” – apgrozījuma kritums šobrīd tur ir 14-15%. Ne darba devējs, ne arodbiedrība negrib samazināt darbinieku skaitu, un uz dīkstāves pabalstiem uzņēmums nekvalificējas, jo apgrozījuma kritums nav pietiekami liels. Šis uzņēmums, kas ir ar dominējošo ietekmi nozarē, tieši ar sociālo dialogu uzņēmuma koplīgumā varētu risināt šo jautājumu, ārkārtas situācijā meklējot netradicionālus risinājumus. To LBAS stingri atbalsta.

Pēc katras tumšas nakts nāk saulains rīts, un mēs esam pārliecināti, ka Latvijā gan darbinieku, gan darba devēju vidū ir pietiekami daudz veselā saprāta un prasmes, lai mēs tos jautājumus, kas šobrīd ļoti atbildīgi jārisina, secīgi vienu pēc otra arī atrisinātu. Visās Ministru kabineta sēdēs neviens arodbiedrību ierosinātais jautājums nav ticis noraidīts, par to ir diskutēts un meklēts labākais risinājums.

Tāpēc, godājamie darbinieki un arodbiedrību biedri, šobrīd ir laiks stāties arodbiedrībās, šobrīd ir laiks aktivizēt arodbiedrību darbību, vērtēt situāciju un veiksmīgi pārstāvēt darbiniekus visas Latvijas interesēs.