LBAS logo

Sociālā budžeta aktualitātes

19. aprīlī Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadome (SDA) saskaņoja SDA darba plānu 2023. gadam. Šogad tiek plānotas vēl 6 apakšpadomes sēdes, kurās tiks skatīts jautājums gan par neapliekamo minimumu, gan  pensiju indeksāciju, bezdarbnieka pabalsta apmēra pārskatīšanu. Turklāt Labklājības ministrija rosināja pārskatīt pensijas divas reizes gadā – pirmajā pusgadā tiktu pārskatītas minimālās pensijas un otrajā pusgadā – notiktu pensiju indeksācija.

Plašākas diskusijas izraisīja atliktais VSAOI un tā ietekme uz pensijām. SDA visas puses – darba devēji, darba ņēmēji un valsts – vienojās, ka Labklājības ministrija kopā ar Finanšu ministriju organizēs NTSP divu apakšpadomju (SDA un Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes) kopīgu sēdi, lai beidzot tiktu atrisināts jautājums, kurš jau vairākus gadus ir aktuāls daudziem strādājošajiem, proti, lai tiktu novērstas negatīvās sekas (piemēram, pensiju nesaņemšana), ja darba devējiem tiek piešķirts VSAOI samaksas termiņa pagarinājums.     

Sanāksmes noslēgumā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) prezentēja informāciju par sociālā budžeta rādītājiem. Kaut arī sociālais budžets pildās labi un sociālā budžeta rezerve sasniedz gandrīz 2 miljardus eiro, VSAA  norādīja, ka pie esošās demogrāfiskās situācijas, lai nosegtu visas  nākotnes vajadzības, būtu nepieciešami 8 miljardi eiro. Izdevumu pieaugums ir novērojams saistībā ar visiem sociālajiem nodokļiem, kas liecina par zināmu ekonomisko stabilitāti un nelielu izaugsmi.