LBAS logo

Sociālā iniciatīva “Misija Nulle”

28. aprīlī, atzīmējot Pasaules veselības aizsardzības un darba drošības dienu, tika uzsākta nacionāla mēroga sociāla iniciatīva “Misija Nulle”, lai pulcētu atbildīgi domājošus darba devējus ar mērķi novērst darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu, būtiski mazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz «0», un preventīvi ieviest pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai.

Iniciatīvas ierosinātājs ir SCHWENK Latvija – uzņēmums, kurā ir noslēgts labs koplīgums, darbojas aktīva arodbiedrība, kas ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības  dalīborganizācijas – Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības – sastāvā.

Svinīgā atmosfērā, klātesot labklājības ministram Gatim Eglītim, uzņēmumiem, sociālajiem partneriem un valsts pārvaldes sektora pārstāvjiem, tika uzsākta iniciatīva “Misija Nulle”, tās pirmajiem dalībniekiem, Latvijā nozīmīgiem darba devējiem, parakstot Misijas Nulle hartu un diskutējot par iniciatīvas saturu un mērķi, ietverto jautājumu aktualitāti un nākamajiem soļiem iniciatīvas īstenošanā un veicināšanā. Diskusijā piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģelsone, Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja, SCHWENK Latvija valdes locekle, Personāla un administrācijas direktore Linda Šedlere, AS “Latvenergo” Ražošanas direktors Harijs Teteris un SIA “”Ventspils nafta” termināls” Drošības inspektors Dagnis Garais.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja diskusijā uzsvēra: “Veselība un drošība nav dāvana no valsts iestādēm vai laba darba devēja – tās ir ikviena darbinieka pamattiesības, kuru īstenošanā gan darba devējiem ir pienākumi, arodbiedrībām ir tiesības, un arī pašiem darbiniekiem ir jāpiedalās. Gan darba devēji, gan arodbiedrības spēj iedarboties uz darbinieka vērtībām un mainīt paradumus, un šī ir reize, kad darba devējiem un arodbiedrībām ir jāsadarbojas, jo mērķis ir viens – misija nulle, nulle nelaimes gadījumi. Aicinu darba devējus būt atvērtiem tam, ka arī darbinieki var aktīvi piedalīties  un pārstāvēt savas intereses darba aizsardzībā, – gan paši, gan ar arodbiedrību un  uzticības personu starpniecību. Arodbiedrības un uzticības personas nav bieds – tie ir sadarbības partneri un palīgi  arī darba devējam, lai operatīvi atklātu trūkumus uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā, apkopojot darbinieku sūdzības un priekšlikumus, uzlabotu darba aizsardzības sistēmu, paaugstinātu darbinieku informētības līmeni.”

Iniciatīva “Misija Nulle” plānota kā platforma un ekspertu tīkls, kas sniedz palīdzību tās dalībniekiem ikdienas izaicinājumu risināšanā saistībā ar veselības un drošības jautājumiem darba vidē. Pakāpeniski pievienoties iniciatīvai “Misija Nulle” aicināts ikviens uzņēmums, kas vēlas un ir ieinteresēts iegūt zināšanas un stiprināt veiktspēju veselības un drošības jomā, kā arī parakstīt apņemšanos – “Misija Nulle” hartu – ar mērķi ieviest un ievērot uzņēmējdarbības principus, kuru centrā ir cilvēks, tā veselība un drošība. Iniciatīvas dalībniekiem, parakstot hartu, tiek piedāvātas iespējas iesaistīties ekspertu tīkla veidošanā, kopīgiem spēkiem pilnveidot darba vidi, daloties ar labajām praksēm, mācoties un ieviešot arvien jaunas darba metodes veselības aizsardzības un drošības jomā.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pārskata Demogrāfija 2021 datiem Latvijā ik gadu ārējo faktoru (nelaimes gadījumi, noslīkšana, traumas) ietekmē bojā iet aptuveni 1400 cilvēku. 2021. gadā 32 – nāvējoši traumēti darba vietās, 149 – miruši ceļu satiksmes negadījumos, 100 – izcelti no ūdenstilpēm, 102 – bojā gājuši ugunsnelaimēs, aptuveni 300 – izdarot pašnāvību. Negatīvās statistikas ziņā vēl joprojām ieņemam vienu no augstākajām vietām Eiropas Savienībā ne tikai bojā gājušo, bet arī smagi traumēto cilvēku ziņā. Latvijas tautsaimniecībai tā rezultātā tiek nodarīti būtiski zaudējumi. Taču atbildīgas rīcības rezultātā varam saglabāt cilvēku dzīvības un novērst iespējamos zaudējumus.

Darba devēji, parakstot iniciatīvas Misija Nulle hartu, atzina, ka saņemot uzaicinājumu pievienoties iniciatīvai, uzņēmumā nav bijušas šaubas par šo soli, jo veselība un drošība ir uzņēmuma darbības pamatvērtība un prioritāte.

Misija Nulle šobrīd apvieno 17 darba devējus, no kuriem: 11 darba devēji parakstīja Misijas Nulle hartu – Augstsprieguma tīkls, Latvenergo, RTU – Rīgas Tehniskā universitāte, Sadales tīkls, SCHWENK, Latvija Silkeborg, Spaantagning Baltic, Riga Airport, Swedbank Latvia, Valsts nekustamie īpašumi, Ventspils nafta termināls (VNT); 2 informatīvie atbalstītāji, kuri arī parakstīja Misijas Nulle hartu – Latvijas Darba devēju konfederācija un Valsts darba inspekcija un 4 informatīvie atbalstītāji –  Labklājības ministrija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, Veselības ministrija.

Iniciatīvas “Misija Nulle” ierosinātājs SCHWENK Latvija ir vadošais būvmateriālu ražotājs Latvijā, kas klientiem piedāvā augstvērtīgu cementu, minerālmateriālus, transportbetonu un betona segumu risinājumus. SCHWENK Latvija nodarbina vairāk nekā 350 cilvēku un vairāk nekā 500 apakšuzņēmēju darbinieku. Veselība un drošība ir SCHWENK Latvija būtiskākā vērtība. Uzņēmums nemitīgi strādā, lai veselības un drošības kultūru iedzīvinātu ne tikai darba vidē, bet arī ārpus tās. Lai tā ir ne tikai uzņēmuma vērtība drošai darbībai, bet katra individuālā vērtība drošai dzīvei.

Iniciatīvas “Misija Nulle” darbībai un aktualitātēm varēs sekot līdzi tās tīmekļvietnē www.misijanulle.lv / www.missionzero.lv un kontos sociālajos medijos.

Publikācijas tapšanā izmantota informācija no https://schwenk.lv.