LBAS logo

Sociālie partneri tiekas ar izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu

7. jūnijā notika Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome. Tajā piedalījās arī izglītības un zinātnes ministre A.Čakša, akcentējot izglītības kvalitāti un pieejamību visiem iedzīvotājiem.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pieminēja tos jauniešus, kuri nepabeidz mācības profesionālās izglītības iestādēs un “izkrīt” jau pēc pirmā kursa. LBAS retoriski jautāja – kas notiek ar šiem jauniešiem un kur viņi paliek? Izglītības un zinātnes ministre atbildēja, ka tā ir problēma un pašlaik norisinās darbs pie problēmas risinājumiem, jo katrs jaunietis ir svarīgs un jāatgriež izglītības sistēmā. Otra lieta, kuru aktualizēja gan darba devēji, gan arodbiedrības, ir nepietiekamais profesionālās izglītības finansējums – tas ir arī viens no cēloņiem, kāpēc profesionālajā izglītībā neizdodas piesaistīt darba devējus vieslekcijām, jo atalgojums ir pārāk zems. Trešā lieta, kuru uzsvēra arodbiedrības ir lielās izmaksas, kas saistās ar ES Struktūrfondu finansētām mācībām. Proti, lai īstenotu apmācību kursu, jābūt noteiktam studentu skaitam, taču grupas ne vienmēr izdodas nokomplektēt un studentu atbirums arī ir liels, taču finansējums ir piešķirts par visiem studentiem un jāatskaitās par visiem studentiem.