LBAS logo

Sociālie partneri turpina diskusiju par minimālās darba algas paaugstināšanu

21. septembrī, Sociālās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomē Labklājības ministrijā (LM) sociālie partneri turpināja diskusiju par minimālās darba algas celšanu 2023. gadā.

Sēdes laikā vienošanās netika panākta, tomēr LM uzturēja piedājumu paaugstināt minimālo bruto algu līdz 640 eiro mēnesī.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) atbalstīja LM priekšlikumu norādot, ka, pamatojoties uz Eropas Parlamenta un padomes direktīvas par adekvātu minimālo algu Eiropā uzstādītajiem mērķiem un priekšlikumiem minimālās algas noteikšanas principos, tā varētu tikt celta pat līdz 690 eiro mēnesī, kas 2023. gadā izpildītu 50% kritēriju no 2022. gada vidējās darba algas prognozes. LBAS norādīja arī uz to, ka, ceļot minimālo algu, tā jāskata kopsakarībā ar diferencētā neapliekamā minimuma (DNM) robežu pārskatīšanu.

LBAS piedāvā celt robežu, līdz kurai tiek piemērots maksimālais neapliekamais minimums (NM) to nosakot minimālās algas līmenī, un NM apmērs jātuvina minimālajai algai, kā arī jāpaugstina DNM piemērošanas robeža līdz 2100 eiro mēnesī.

Darba devēju puse priekšlikumu neatbalstīja, norādot, ka minimālās alga jānosaka 45% līmenī no 2021. gada vidējās algas jeb 576 eiro bruto mēnesī.

Atgādinām, ka 640 eiro bruto Latvijā uz rokas darbiniekam ļautu saņemt 558 eiro. Igaunijā jau ir panākta vienošanās par 725 eiro bruto minimālo algu, jeb 689 eiro uz rokas, savukārt Lietuvā norisinās pārrunas par minimālās algas celšanu līdz 800 eiro bruto un neapliekamā minimuma celšanu par 200 eiro (632 eiro neto), savukārt darba ņēmēju puse prasa minimālo algu paaugstināt līdz 888 eiro bruto (661 eiro neto).

Skaidrojums attēliem:

*PPS (LV=100), minimālās neto darba algas Baltijas valstīs izlīdzinātas pēc Latvijas patēriņa cenu līmeņa pirktspējas standarta. Salīdzinājums parāda cik Leituvā un Igaunijā darbinieks, kurš saņem minimālo algu var nopirkt vairāk preces un pakalpojumus, kā Latvijas darbinieks, ja visās Baltijas valstīs cenas būtu vienādas.

**Lietuva 1 – Priekšlikums no Ekonomikas ministrijas paaugstināt bruto minimālo algu līdz 800 eiro un neapliekamo minimumu paaugstināt par 200 eiro.

***Lietuva 2 – Priekšlikums no Lietuvas Centrālās bankas paaugstināt minimālo bruto darba algu līdz 888 eiro, ko atbalsta arī Lietuvas Arodbiedrību konfederācija.