LBAS logo

Sociālie partneri vienojas par Labklājības ministrijas prioritārajiem pasākumiem 2024. gadam

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes sēdē (21.06.2023.) Labklājības ministrija (LM) sociālajiem partneriem prezentēja prioritāros rīcības virzienus 2024. gadam.

Sēdē diskutēja arī par pensiju piemaksām tiem, kuri devušies pensijā pēc 2011. gada. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka tas ir prioritārs jautājums un, neskatoties uz to, ka šis priekšlikums tiek iesniegts izskatīšanai Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā gandrīz katru gadu, priekšlikums būtu iesniedzams atkārtoti. Taču LBAS eksperte Linda Romele atgādināja, ka piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana nevar notikt uz cita sociālā pabalsta samazināšanas rēķina, kā tas notika ar bezdarbnieka pabalstu 2019. gadā.

LBAS ir gandarīta, ka beidzot pēc daudzkārtējiem rosinājumiem arodbiedrība ir uzklausīta, un LM izvirza kā priekšlikumu valdībai, sākot ar 2024. gadu, valsts atbalstu – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) termiņa pagarināšanas gadījumā. Tas nozīmē, ka atliktais maksājums vairs nepasliktinās pensionēšanās procesā esošo nodarbināto finansiālo situāciju – nesamazinās pensijas apmēru.

LBAS ieskatā pozitīvi vērtējami ir visi LM virzītie prioritārie pasākumi 2024. gadam, tostarp atalgojuma sistēmas pilnveidošana labklājības nozarē strādājošajiem – vismaz par 6% gadā. LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde sanāksmē pozitīvi vērtēja atbalstu ģimenēm ar bērniem, paredzot pasākumus vardarbības prevencijas nodrošināšanai un šajā kontekstā aktualizēja sociālo darbinieku slodzes un atalgojuma jautājumu. A. Grīnfelde norādīja, ka sociālo darbinieku atalgojums ir atkarīgs no pašvaldību attieksmes pret šo darbu un finansiālajām iespējām, rosinot diskusiju par sociālo darbinieku atalgojuma ieviešanu līdzīgi kā pedagogiem – valsts mērķdotācijas veidā.