LBAS logo

Šodien LBAS tiekas ar labklājības ministri

Šodien Labklājības ministrijā LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un LBAS speciālisti tikās ar labklājības ministri Eviku Siliņu. Tikšanās tēmas – arodbiedrību priekšlikumi labklājības jomas attīstībai.

LBAS pārstāvji inicēja diskusiju par koplīgumu tiesību garantēšanu tikai arodbiedrībām, koplīgumu labumu (visu vai daļēju) attiecināšanu tikai uz arodbiedrību biedriem un par Labklājības ministrijas atbalstu arodbiedrību biedru naudas atbrīvošanai no IIN.

Apspriesto tēmu lokā bija arī bezdarbnieka pabalsta apmēra palielināšana, saņemot pilnu pabalstu pirmos trīs mēnešus, piemaksas pie pensijas noteikšana par darba stāžu līdz 1996.gadam tiem, kuri pensionējās sākot ar 2012.gadu, SDO konvencijas Nr.190 par vardarbības un uzmākšanās apkarošanu darba vidē ratifikācija, solidārās atbildības ieviešana apakšuzņēmumu ķēdēs un citi jautājumi.