LBAS logo

Šodien notiek konference “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs – valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”

Šodien sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Valsts kanceleja organizē konferenci “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs – valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”. Konference notiek no plkst. 14.00 līdz 16.30 ALTUM telpās, Rīgā, Doma laukumā 4, un būs skatāma tiešraidē.

Konferences tiešraide: http://www.leta.lv/onair/embed/a:lddk

Konferences mērķis ir veicināt izpratni par sociālo partneru lomu, tiesībām un pienākumiem, kā arī skaidrot, kādi instrumenti pieejami un kādas iespējas tie sniedz nozaru autonomai pašregulācijai, kādi ir šī brīža šķēršļi un nepieciešamā rīcība to novēršanai. Sociālie partneri vēlas veicināt valsts pārvaldes izpratni par sociālo partneru lomu, tiesībām un pienākumiem, autonomiju, kā arī skaidrot nozares koplīgumu (ģenerālvienošanās) būtību, priekšrocības, sekmējot sociālā dialoga atpazīstamību. Tāpat LBAS un LDDK atgādinās par likumdevēja un izpildvaras lomu koplīgumu sekmēšanā atbilstoši starptautiskajām konvencijām un ES līgumiem.

Lai risinātu darbaspēka trūkuma un godīgas konkurences problēmjautājumus, sociālie partneri rosina stiprināt nozaru sociālo dialogu un sociālo partneru autonomiju pašiem risināt nozares attīstībai atbilstošus un svarīgus jautājumus.

Konferences laikā Eiropas Komisijas, Valsts kancelejas, Valsts kontroles, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji kopā ar sociālajiem partneriem – darba ņēmējiem un darba devējiem – diskutēs par valsts pārvaldes lomu sociālā dialoga sekmēšanā, kā arī identificēs potenciālos sadarbības mehānismus sekmīga sociālā dialoga attīstībai nozaru līmenī.