LBAS logo

Šodien sākas ETUC kongress

23. – 26.maijā norisinās centrālais notikums Eiropas arodbiedrību dzīvē – Eiropas Arodbiedrību konfederācijas kongress. Kongresa ietvaros arodbiedrību līderi un pārstāvji vienosies par ETUC nākamā perioda stratēģiskiem virzieniem, darbību sociālā dialoga, koplīgumu pārrunu, arodbiedrību tiesību, darba tiesību, darba aizsardzības jomā. Kongresā svinīgi tiks ievēlēta arī nākamā perioda ETUC vadība un tiks pieņemti ETUC statūtu grozījumi. Viens no grozījumiem veicinās jauniešu lomu un iesaisti arodbiedrību delegācijās.

Kongresam var sekot mājas lapā: https://www.etuc.org/en/congress. Mājas lapā var iepazīties ar kongresa detalizētu programmu.