LBAS logo

Spānijas Arodbiedrību konfederācijas UGT solidaritātes vēstule

Spānijas Arodbiedrību konfederācija UGT izsūtījusi solidaritātes vēstuli, atbalstot arodbiedrību cīņu smagajā COVID-19 pandēmijas laikā, uzsverot, ka būdamas starptautiskas savā darbībā, arodbiedrības, nešķirojot valstis pēc to karogiem un ejot pāri valstu robežām, rūpējas par visiem darbiniekiem pasaulē, un strādā kopā, lai panāktu uzvaru.

Mūsu vienotība, informācijas apmaiņa un kopīgās stratēģijas būs galvenais faktors, lai to sasniegtu.

Mēs nosūtām jums solidaritātes un cerību vēsti. Šī krīze ietekmēs visus strādājošos, bet esam pārliecināti par starptautiskās arodbiedrību kustības diženumu un par to, ka kopā mēs pārvarēsim šo pandēmiju un atgriezīsimies vēl stiprāki, kā tas vēsturiski jau vienmēr ir noticis.