LBAS logo

Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija (ITUC) 2022. gada 1. maijā: arodbiedrības iestājas par mieru

Pašlaik pasaulē notiek aptuveni 60 bruņoti konflikti ar miljoniem upuru.

Pēdējos gados 25 miljoni cilvēku ir bijuši spiesti kļūt par bēgļiem ārpus savas mītnes valsts, un vēl desmitiem miljoni ir pārvietoti iekšzemē.

Miers ir ITUC vērtību pamatā, un pilnīgai kara zvērības noraidīšanai ir jātiecas uz kopīgu drošības sistēmu, kas balstās uz Apvienoto Nāciju Organizācijas principiem.

Šai sistēmai ir jārisina konfliktu ideoloģiskie, sociālie un ekonomiskie cēloņi un jāsauc pie atbildības tie, kas ir atbildīgi par karu sākšanu un uzturēšanu, kā arī par kara noziegumu izdarīšanu, lai kur tie notiktu.

Kā teikts Starptautiskās Darba organizācijas konstitūcijā: “Vispārēju un ilgstošu mieru var izveidot tikai tad, ja tas balstās uz sociālo taisnīgumu.”

Nav lielāka pierādījuma jauna sociālā līguma nepieciešamībai kā šis fakts, kas tika noteikts līdz ar SDO dibināšanu pirms vairāk nekā 100 gadiem.

Kur cilvēkiem ir liegta pienācīga darba ekonomiskā drošība, kur tiek samīdītas strādnieku tiesības un citas cilvēktiesības, kur miljardiem cilvēku nav citas izvēles kā strādāt ēnu ekonomikā, kur meli un propaganda aizstāj patiesību, – cerību un solījumu miers pasaulē nav sasniedzams.

Laikā, kad globālā spriedze, ko saasināja Putina karš, ir augsta, arodbiedrības kā lielākais demokrātiskais un pārstāvošais spēks uz zemes ir priekšgalā, lai sargātu demokrātiju, nodrošinātu tiesības un pārvarētu kara postošās sekas uz cilvēku dzīvi.

Darbavietas, tiesības, algas, sociālā aizsardzība, vienlīdzība, iekļaušana

Šajā 2022. gada 1. maija dienā mēs vēlreiz apliecinām savu apņemšanos nodrošināt mieru un sociālo taisnīgumu. Tam jābalstās uz jaunā sociālā līguma pamatiem – darbavietas, tiesības, algas, sociālā aizsardzība, vienlīdzība un iekļaušana.

Tās ir prasības ilgstošam mieram un kopīgai labklājībai, taisnīgas pārejas nodrošināšanai, kas pasaulei nepieciešama, lai pārvarētu klimata ārkārtas situāciju, un noturībai, kas nepieciešama, lai pārvaldītu un pārvarētu globālos satricinājumus.

Mēs apsveicam mūsu arodbiedrību kolēģu nenogurstošo darbu konfliktu zonās, lai sniegtu humāno palīdzību, uzņemtu bēgļus un pārvarētu konfliktu cēloņus. Mēs apsveicam arī to cilvēku darbu, kuri pašlaik dzīvo mierīgos apstākļos, lai panāktu sociālo taisnīgumu un tādējādi radītu pamatus kopējai drošībai.

Mēs esam apņēmības pilni mainīt globālās ekonomikas noteikumus, kas ir vērsti uz mantkārības atalgošanu, nepietiekami novērtējot cilvēku, īpaši sieviešu, ieguldījumu darbā un sabiedrībā un ļaujot autokrātiem un tirāniem pakļaut savus un citu valstu iedzīvotājus, kuri ir spiesti dzīvot starp necilvēcīgo bruņoto konfliktu realitāti.

Mūsu principu un vērtību spēks atbilst mūsu organizācijas stiprumam un mūsu apņēmībai palielināt darbinieku spēku.

Katrs darbinieks, kurš izvēlas pievienoties arodbiedrībai, pastiprina mūsu kolektīvo spēku, lai saglabātu arodbiedrību darbības iepriekšējo gadu sasniegumus un tos paplašinātu nākotnē. Tādā veidā mēs varam veidot un nodrošināt mieru.