LBAS logo

Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC) Starptautiskajā Cienīga darba dienā:  pārtrauciet algu samazināšanu!

Šī gada Starptautiskā Cienīga darba diena, 7. oktobris, ir veltīta taisnīgai darba samaksas nodrošināšanai visiem strādājošajiem.

Enerģijas, pārtikas un citu būtisku preču cenas pieaug līdz tādam līmenim, kas miljoniem strādājošo liek nonākt nabadzībā, kamēr dažas valdības, ekonomisti un baņķieri viņiem saka, ka algu paaugstināšana, lai viņi varētu izturēt inflāciju, nav pieņemama.

ITUC ģenerālsekretāre Šarana Burova sacīja: “2022. gada ITUC globālais tiesību indekss atklāj, ka arvien vairāk valstu pārkāpj darba ņēmēju pamattiesības, tostarp tiesības uz darba koplīguma slēgšanu. Tās ir nepārprotamas algu represijas, un tās ir jāpārtrauc. Valdībām ir jāveicina kolektīvās sarunas par kopīgu labklājību, nevis jāļauj darba devējiem un baņķieriem iegrūst strādniekus nabadzībā, pat ja darba ražīgums turpina pieaugt.

Kopš 2005. gada strādnieku produktivitāte ir palielinājusies par 37% visā pasaulē, taču ekonomiskie ieguvumi no tā tiek liegti tieši tiem cilvēkiem, kuri ražo preces un pakalpojumus, uz kuriem paļaujas ekonomika un sabiedrība. Tikmēr kapitāla produktivitāte stagnē, jo uzņēmumi nespēj investēt steidzami nepieciešamajā ražošanas jaudā, dodot priekšroku milzīgas naudas summas noglabāšanai nodokļu oāzēs un finansējot greznu dzīvesveidu akcionāriem un uzņēmumu īpašniekiem. Neliels skaits dominējošo starptautisku uzņēmumu turpina pārdalīt sev bagātību uz cilvēku un planētas rēķina.

Atalgojuma taisnīgums kopā ar vispārējo sociālo aizsardzību ir jaunā sociālā līguma pamatā, kas pasaulei tik ļoti nepieciešams, lai nodrošinātu mājsaimniecību finansiālo drošību un ilgtspējīgu ekonomiku. Tas jo īpaši attiecas uz neformālajiem darbiniekiem, kā paskaidrots jaunākajā ITUC ekonomikas un sociālās politikas pārskatā.

Tā kā strādājošie ar savām arodbiedrībām turpina cīnīties pret algu represijām un par algu taisnīgumu visā pasaulē, mēs izmantojam šo Starptautisko Cienīga darba dienu, lai aicinātu valdības pārvaldīt valstis cilvēku interesēs, nevis turpināt bagātības atņemšanu no cilvēkiem, nododot to korporācijām.”